ກອງປະຊຸມຄົບຄະນະຄັ້ງປະຖົມມະລຶກຂອງ ຄຊກມດ

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີວັນທີ 26 ກໍລະກົດ 2017 ຄະນະກໍາມາທິການແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ (ຄຊກມດ) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຄົບຄະນະຄັ້ງ ປະຖົມມະລຶກ, ທີ່ໂຮງແຮມແລນມາກ ພາຍໃຕ້ການເປັນ ປະທານຂອງ ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ປະທານ ຄຊກມດ ໂດຍມີບັນດາທ່ານຮອງປະທານ ແລະ ກໍາມະການ ໃນ ຄຊກມດ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະກຳມາທິການ ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ (ຄກມດ) ບັນດາກະຊວງ, ອົງການ, ບັນດາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເຂົ້າຮ່ວມ.

 

 

ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ຈັດຂຶ້ນເພື່ອປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ຂອງ ຄຊກມດ ແຕ່ລະຂັ້ນ, ການຜັນຂະຫຍາຍວິໄສທັດ ຮອດປີ 2030 ແລະ ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຄວາມສະເໝີພາບ ຍິງ-ຊາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ວຽກງານແມ່ ແລະ ເດັກ ໄລຍະ 10 ປີ ແຕ່ 2016-2025 ແລະ ແຜນດໍາເນີນງານແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ 5 ປີ ຄັ້ງທີ III ແລະ ແຜນດໍາເນີນງານແຫ່ງຊາດວຽກແມ່ ແລະ ເດັກ ໄລຍະ 5 ປີ 2016-2020, ແຜນດໍາເນີນງານແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການ ປ້ອງກັນ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ເດັກໃນ ສປປ ລາວ ໄລຍະ 2014-2020 ຕິດພັນກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງ ຄກມດ ແຕ່ລະຂັ້ນ; ການກະກຽມສ້າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະ ຮ່າງບົດລາຍງານສະບັບທີ 2-3 ຂອງອານຸສັນຍາວ່າດ້ວຍ ການເຂົ້າຮ່ວມຂອງເດັກ ໃນການປະທະກັນດ້ວຍກໍາລັງປະ ກອບອາວຸດ ແລະ ອານຸສັນຍາວ່າດ້ວຍ ການຄ້າຂາຍເດັກ, ການຄ້າປະເວນີເດັກ ແລະ ສິ່ງລາມົກອານາຈານກ່ຽວກັບເດັກ; ພ້ອມນັ້ນ, ກອງປະຊຸມ ຈະໄດ້ສະຫຼຸບຕີລາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ໃນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2017, ທິດທາງແຜນການ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2017 ແລະ ແຜນການປະຈໍາປີ 2018, ການແຈ້ງການມາເຮັດວຽກ ຂອງຜູ້ລາຍງານພິເສດຂອງ ສປຊ ດ້ານສິດທິມະນຸດ ຮັບຜິດຊອບວຽກການຄ້າຂາຍເດັກ, ການຄ້າປະເວນີເດັກ ແລະ ສິ່ງລາມົກ ອານາຈານກ່ຽວກັບເດັກ ໃນເດືອນພະຈິກ 2017 ແລະ ບັນຫາສຳຄັນອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ກອງປະຊຸມ ຍັງຈະໄດ້ຮັບຟັງສະພາບກ່ຽວກັບ ການປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ຄຊກມດ ແລະ ຄກມດ ນັບແຕ່ສູນກາງຮອດທ້ອງຖິ່ນ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ຢ່າງແທດເໝາະ; ເນື້ອໃນຂອງຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນດຳເນີນງານແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນດຳເນີນງານແຫ່ງຊາດ ວຽກງານແມ່ ແລະ ເດັກ ສາມາດຜັນຂະຫຍາຍເປັນແຜນການ, ແຜນວຽກ ແລະ ແຜນງົບປະມານຂອງຂະແໜງການ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ. ການ ປະຕິບັດພັນທະຂອງລັດພາຄີຂອງ ສປປ ລາວ ຕໍ່ສົນທິສັນຍາຊີດໍ ແລະ ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກ ລວມທັງບັນດາ ອານຸສັນຍາ, ສັນຍາ, ຖະແຫຼງການສາກົນ ແລະ ພາກພື້ນ ພາຍໃຕ້ພາລະບົດບາດຂອງ ຄຊກມດ ເຊື່ອມເຂົ້າວຽກງານຂອງ ຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ. ພ້ອມນີ້, ທຸກພາກສ່ວນ ຕ້ອງມີສ່ວນຮ່ວມໃນ ຂະບວນການສ້າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄວາມ ສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະ ຂະບວນການກຂຽນບົດລາຍງານແຫ່ງຊາດ ປະຈໍາໄລຍະທີ 2-3 ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ອະນຸສັນຍາ ກ່ຽວກັບການເຂົ້າຮ່ວມຂອງເດັກ ໃນການປະທະກັນດ້ວຍກໍາລັງປະກອບອາວຸດ ແລະ ອະນຸສັນຍາກ່ຽວກັບການ ຄ້າຂາຍເດັກ, ການຄ້າປະເວນີເດັກ ແລະ ສິ່ງລາມົກອະນາຈານກ່ຽວກັບເດັກ .

ໃນຕອນທ້າຍຂອງກອງປະຊຸມ, ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ກໍ່ໄດ້ຮຽກຮ້ອງມາຍັງ ຄຊກມດ, ບັນດາກະຊວງ-ອົງການ, ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈົ່ງໄດ້ສືບຕໍ່ຍົກສູງຄວາມ ຮັບຜິດຊອບ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ບາງວຽກງານທີ່ສຳຄັນ ດັ່ງນີ້:

1.    ປັບປຸງການຈັດຕັ້ງ, ພາລະບົດບາດ, ແບບແຜນການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ຄກມດ ທຸກຂັ້ນ ລວມທັງເສນາທິການຊ່ວຍວຽກ ຕາມທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ຄຊກມດ ສະບັບເລກ 110/ນຍ, ລົງວັນທີ 29 ມີນາ 2017 ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ຄກມດ ຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ສະບັບເລກທີ 58/ຄກມຊ, ລົງວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2017 ໃຫ້ສຳເລັດໂດຍໄວ.

2.    ສືບຕໍ່ນໍາເອົາວິໄສທັດ ຮອດປີ 2030 ແລະ ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ (2016-2025), ແຜນດໍາເນິນງານແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ (2016-2020), ແຜນການດໍາເນີນງານແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ ແລະ ລຶບລ້າງການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ 2014-20202 ໄປຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງຂອງຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນຕົນ ໃຫ້ມີປະສິທິຜົນສູງສຸດ.

3.    ສືບຕໍ່ຮ່ວມມື ແລະ ປະສານງານກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພັນທະຂອງລັດພາຄີຕໍ່ສົນທິສັນຍາຊີດໍ ແລະ ສົນທິສົນຍາສິດທິເດັກ ລວມທັງບັນດາອານຸສັນຍາ, ສັນຍາ, ຖະແຫຼງການສາກົນ ແລະ ພາກພື້ນ ພາຍໃຕ້ພາລະບົດບາດຂອງ ຄຊກມດ ແລະ ສືບຕໍ່ສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ ກ່ຽວກັບການສ້າງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ໃນ ສປປ ລາວ ໃຫ້ສຳເລັດ;

4. ມອບໃຫ້ ຄກມດ, ບັນດາກະຊວງ-ອົງການ, ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ນຳເອົາເນື້ອໃນຈິດໃຈຂອງກອງ ປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ໄປຜັນຂະຫຍາຍເປັນວຽກລະອຽດ ຂອງຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນຕົນ ພ້ອມທັງສືບຕໍ່ໂຄສະນາ ເຜີຍແຜ່ ແລະ ປູກຈິດສໍານຶກ ກ່ຽວກັບການສົ່ງເສີມບົດບາດຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ, ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງແມ່ຍິງໃນ ທຸກດ້ານ, ການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງແມ່ ແລະ ເດັກ ກໍ່ຄືການລຶບລ້າງທຸກຮູບການຈຳແນກ ແລະ ການໃຊ້ຄວາມ ຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ ໃຫ້ໄດ້ຢ່າງທົ່ວເຖິງ.