ການຈັດຕັ້ງຝຶກອົບຮົມປູກຈິດສຳນືກກ່ຽວກັບ ການຕ້ານການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ໃນຄອບຄົວ ແລະ ການຕ້ານການຄ້າມະນຸດທີ່ແຂວງ ອຸດົມໄຊ

altວັນທີ 06-09 ພິດສະພາ 2013, ກອງເລຂາ ຄະນະກຳມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຮ່ວມມືກັບ ຄະນະກໍາມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ ຈັດຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບວຽກງານສະກັດກັ້ນການຄ້າມະນຸດ ແລະ ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວ ໂດຍສະເພາະຕໍ່ແມ່ຍິງ ຂື້ນທີ່ແຂວງ ອຸດົມໄຊ, ໂດຍໄດ້ຮັບກຽດເປັນປະທານກ່າວເປີດ ຂອງທ່ານ ຄໍາແພງ ຈິດຕະວົງ, ຮອງເລຂາພັກ, ຮອງ ເຈົ້າແຂວງ ອຸດົມໄຊ, ປະທານຄະນະກໍາມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ.

ກອງປະຊຸມກາງສະໄໝຂອງຄະນະກຳມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງແຫ່ງຊາດ.

alt , ຄະນະກຳມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງແຫ່ງຊາດ (ຄກມຊ) , ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມກາງສະໄໝ ຂອງຄະນະກຳມາທິການ ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງແຫ່ງຊາດ ປະຈຳສົກປີ 2012-2013, ໃນວັນທີ 21 ມີນາ 2013, ທີ່ ຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ.

ເອກອັກຄະລາຊະທູດຝຣັງເຂົ້າຢຽມຢາມທ່ານ ນາງ ເຂັມແພງ ພົນເສນາ.

altໃນວັນທີ 14 ມັງກອນ 2013, H.E Mr. Yves CHARMONA, ເອກອັກຄະລາຊະທູດຝຣັງປະຈຳລາວ, ພ້ອມດ້ວຍເລຂາ ໄດ້ເຂົ້າຢຽມຢາມ ທ່ານ ນາງ ເຂັມແພງ ພົນເສນາ, ລັດຖະມົນຕີປະຈຳຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ, ປະທ່ານ ຄະນະກຳມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງແຫ່ງຊາດ ທີ່ຫ້ອງຮັບແຂກ ຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ

ກອງປະຊຸມສໍາມະນາກ່ຽວກັບການສ້າງຄອບຄົວ, ບ້ານ ແລະ ເມືອງ ພັດທະນາທີ່ຕິດພັນກັບການປະຕິບັດສິດສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະ ປາສະຈາກການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງແລະເດັກນ້ອຍ

altໃນວັນທີ 08 ມັງກອນ 2013, ກອງເລຂາ ຄະນະກໍາມາທິການ ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຮ່ວມມືກັບ ຫ້ອງການສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ວຽກແມ່ ແລະ ເດັກ ນະຄອນຫຼວງ ຈັດກອງປະຊຸມສໍາມະນາກ່ຽວກັບການສ້າງຄອບຄົວ, ບ້ານ ແລະ ເມືອງພັດທະນາທີ່ຕິດພັນກັບການປະຕິບັດສິດ ສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະ ປາສະຈາກການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງແລະເດັກນ້ອຍ

  • ການປ້ອງກັນ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍແມ່ນໜ້າທີ່ຂອງໝົດທຸກ ຄົນ.

  • ອອກແຮງປ້ອງກັນ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ.

  • ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈສ້າງຄອບຄົວ, ບ້ານ ແລະ ເມືອງ ພັດທະນາຕິດພັນກັບການປະຕິບັດສິດສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະ ປາສະຈາກການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວໂດຍສະເພາະຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ.
  • ນ້ຳໃຈວັນສາກົນຢຸດຕິຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ວັນທີ 25 ພະຈິກ ໝັ້ນຍືນ!
  • ຕັດສິນໃຈປະຕິບັດສິດສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະ ລຶບລ້າງທຸກຮູບການຈຳແນກຕໍ່ແມ່ຍິງ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ.