ກອງປະຊຸມຄົບຄະນະປະຈຳສົກປີ 2008-2009 ຂອງຄກມຊ

altກອງປະຊຸມຄົບຄະນະປະຈຳສົກປີ 2008-2009 ຂອງ ຄະນະກຳມາທິການ ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງແຫ່ງຊາດ, ໃນວັນທີ 17-18 ກຸມພາ 2010, ທີ່ໂຮງແຮມ ລ້ານຊ້າງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ຄະນະກຳມາທິການ ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງແຫ່ງຊາດ (ຄ.ກ.ມ.ຊ) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຄົບຄະນະ ຂອງ ຄະນະກຳມາທິການ ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງແຫ່ງຊາດ ປະຈຳສົກປີ 2008-2009 ຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການ, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ສົມສະຫວາດ ເລັ່ງສະຫວັດ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຜູ້ປະຈຳການລັດຖະບານ, ປະທານ ຄ.ກ.ມ.ຊ,

ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ໄດ້ສະຫຼຸບຕີລາຄາຄືນ ສະພາບການເຄື່ອນໄຫວການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ຂອງ ຄະນະກຳມາທິການ ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງແຫ່ງຊາດ ປະຈຳສົກປີ 2008-2009 ໂດຍສະເພາະແມ່ນ (1). ການເຊື່ອມບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ກໍ່ຄືການຜັນຂະຫຍາຍແຜນນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ ເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ 2006-2010 ເຂົ້າໃນຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ, (2). ການເຜີຍແຜ່ຜົນສຳເລັດການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 44 ຂອງຄະນະກຳມະການ ຊີດໍ ສາກົນ ເພື່ອປ້ອງກັນບົດລາຍງານແຫ່ງຊາດ ສະບັບທີ 6 ແລະ 7 ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສົນທິສັນຍາ ຊີດໍ ໃນ ສປປ ລາວ ໃນເດືອນ ກໍລະກົດ 2009, ທີ່ນິວຢອກ, ປະເທດ ສະຫະລັດອາເມລິການ, (3). ເຜີຍແຜ່ບັດປະກອບຄຳເຫັນມ້ວນທ້າຍຂອງຄະນະກຳມາທິການ ຊີດໍ ສາກົນ ຕໍ່ບົດລາຍງານແຫ່ງຊາດ ສະບັບທີ 6 ແລະ 7 ຂອງ ສປປ ລາວ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສົນທິສັນຍາ ຊີດໍ ເຊິ່ງລວມມີທັງໝົດ 60 ວັກ, (4). ວາງທິດທາງແຜນການເຄື່ອນໄຫວຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ໃນສົກປີ 2009-2010; ພ້ອມນັ້ນ, ກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ພ້ອມກັນຄົ້ນຄວ້າປຶກສາຫາລື ແລະ ປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນຕໍ່ສະພາບການເຄື່ອນໄຫວ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແລະ ຮ່ວມກັນວາງທິດທາງແຜນການ, ແຜນນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ ເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ 5 ປີ ຄັ້ງທີ II (2011-2015) ແລະ ຄົ້ນຄວ້າກຳນົດທິດທາງ ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍ ບັນດາຂໍ້ແນະນຳໃນບົດປະກອບຄຳເຫັນມ້ວນທ້າຍຕໍ່ບົດລາຍງານ ປະຈຳໄລຍະທີ 6 ແລະ 7 ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສົນທິສັນຍາ ຊີດໍ ຂອງ ສປປ ລາວ.

ຜົນສຳເລັດຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງໃນສົກປີ 2008-2009:

 • ດ້ານດີ:
 1. ການເຂົ້າຮ່ວມໃນວຽກງານສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ຂອງອຳນາດການປົກຄອງແຕ່ລະຂັ້ນໄດ້ເປັນລະບົບກວ້າງຂວາງ, ການນຳທຸກຂັ້ນ, ຖັນແຖວພະນັກງານວິຊາການທີ່ເປັນເພດຊາຍໃນຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນໄດ້ເປັນເຈົ້າການຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການຄົ້ນຄວ້າກຳນົດນະໂຍບາຍ, ການວາງແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ກໍຄືການຈັດຕັ້ງແຜນນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ ເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ໃນແຕ່ລະຂົງເຂດມີທ່ວງທ່າດີຂຶ້ນເລື້ອຍໆ,
 2. ມີລະບົບການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະກຳມາທິການ ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງທຸກຂັ້ນ,
 3. ວຽກງານສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ໄດ້ກາຍເປັນວຽກໜື່ງທີ່ສັງຄົມຮັບຮູ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ແມ່ຍິງ ມີໂອກາດເຂົ້າເຖິງການສຶກສາເທົ່າທຽມກັບເພດຊາຍເທື່ອລະກ້າວ. ມີໂອກາດເຂົ້າເຖິງການບໍລິການດ້ານສາທາລະນະສຸກ, ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ແຫຼ່ງທຶນຊັບພະຍາກອນ ແລະ ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆ ເປັນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຂອງແມ່ຍິງເທື່ອລະກ້າວ. ແມ່ຍິງທີ່ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຕັດສິນບັນຫາຂັ້ນຕ່າສງໆ ມີຈຳນວນ ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຈະແຈ້ງ.
 4. ການກຳນົດບັນດານິຕິກຳ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ເອອກະສານຕ່າສງໆຂອງ ຄ.ກ.ມ.ຊ ໄດ້ເປັນບ່ອນອີງອັນສຳຄັນໃຫ້ແກ່ການປັບປຸງລະບົບການຈັດຕັ້ງ, ປັບປຸງແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ ເປັນພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການເຄື່ອນໄຫວຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ໃນແຕ່ລະໄລຍະໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ.
 5. ລັດຖະບານໄດ້ສະໜອງງົບປະມານ ໃຫ້ແກ່ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງ ຄ.ກ.ມ.ຊ ຕາມຄວາມສາມາດຕົວຈິງ; ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ຄ.ກ.ມ. ແລະ ຄ.ກ.ມ.ຂ
 • ດ້ານຄົງຄ້າງ:
 1. ການຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດ, ການຜັນຂະຫຍາຍນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ ເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ມາເປັນແຜນງານ, ໂຄງການ ແລະ ເນື້ອໃນລະອຽດ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍັງຊັກຊ້າ, ການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຍັງຈຳກັດ, ການຜັນຂະຫຍາຍເຂົ້າສູ່ແຜນຍຸດທະສາດຂອງບັນດາຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນພາກປະຕິບັດຕົວຈິງຍັງຕໍ່າ.
 2. ການຈັດຕັ້ງກົງຈັກຊ່ວຍວຽກຂອງຄະນະກຳມາທິການ ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ຂອງກະຊວງ, ອົງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນແຕ່ລະຂັ້ນໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນແລ້ວແຕ່ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຍັງບໍ່ທັນຄ່ອງຕົວ, ມີບາງບ່ອນຍັງບໍ່ສາມາດເຄື່ອນໄຫວຕາມພາລະບົດບາດ-ໜ້າທີ່ ຂອງຕົນ; ໃນນັ້ນຄວາມເຂົ້າໃຈຕໍ່ພາລະບົດບາດ-ໜ້າທີ່ຂອງພະແນກ, ຫ້ອງການສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ; ການປະສານງານລະຫວ່າງ ຄ.ກ.ມ.ຊ ກັບຄະນະກຳມາທິການ ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແຕ່ລະຂັ້ນ ຍັງບໍ່ທັນເຂົ້າສູ່ລະບຽບແບບແຜນຢ່າສງເປັນລະບົບຕໍ່ເນື່ອງ.
 3. ງົບປະມານ ສຳລັບວຽກງານສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແຕ່ລະພາກສ່ວນມີໜ້ອຍ, ບໍ່ພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງວຽກງານຕົວຈິງ, ມີບາງຂະແໜງການແມ່ນບໍ່ມີງົບປະມານເພື່ອເຄື່ອນໄຫວວຽກງານສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ.
 4. ພະແນກ/ຫ້ອງການສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ຍັງຂາດປະສົບການ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດບາງດ້ານໃນການເກັບກຳຮວບຮວມຂໍ້ມູນ, ການຕິດຕາມ, ກວດກາ, ການລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສົ່ງເສີມຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ກໍຄືການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ ເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ຄັ້ງທີ I (2006-2010) ເຮັດໃຫ້ຍັງຂາດຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແລ້ວ.
 5. ແຜນນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ ເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ຄັ້ງທີ I (2006-2010) ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການຜັນຂະຫຍາຍ ເຂົ້າເປັນແຜນປະຕິບັດງານຂອງຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນເທົ່າທີ່ຄວນເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ ດັ່ງກ່າວຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດຕາມເປົ້າໝາຍເທົ່າທີ່ຄວນ.

ແຜນການການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ສົກປີ 2009-2010

ກ. ການປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ:

 1. ເຫັນດີໃຫ້ຄະນະກຳມາທິການ ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງທຸກຂັ້ນ ປັບປຸງແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກກົນໄກການປະສານງານລະຫວ່າງສູນກາງກັບທ້ອງຖິ່ນ, ບັນດາຂະແໜງການຂອງສູນກາງ, ແຂວງ ແລະ ເມືອງ ໃຫ້ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.
 2. ໃຫ້ຄະນະກຳມາທິການ ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ທຸກຂັ້ນ ສ້າງແຜນການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕົນໃນແຕ່ລະໄລຍະໂດຍອີງໃສ່ພາລະບົບບາດໜ້າທີ່ຂອງຕົນ ແລະ ດຳເນີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ລາຍງານໃຫ້ຄະນະກຳມາທິການ ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ຂັ້ນຂອງຕົນ ແລະ ກອງເລຂາ ຄ.ກ.ມ.ຊ ຢ່າສງເປັນປົກກະຕິ( ທຸກ 3 ເດືອນ),
 3. ຄະນະກຳມາທິການ ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ທຸກຂັ້ນຕ້ອງສູ່ຊົນໃຫ້ພະນັກງານຂອງຕົນ ໄດ້ຮັບການຍົດລະດັບວິຊາການດ້ານຕ່າງໆ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ພະນັກງານໃນພະແນກ/ຫ້ອງການສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ໃຫ້ໄດ້ຮັບການຍົກລະດັບໃນວຽກງານການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ, ການເຊື່ອມທັດສະນະບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ເຂົ້າໃນທຸກຂົງເຂດວຽກງານ, ສົນທິສັນຍາ ຊີດໍ ແລບະ ວຽກງານອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ.
 4. ຄະນະກຳມາທິການ ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງທຸກຂັ້ນ ຕ້ອງສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ໄດ້ມີການແລກປ່ຽນ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນໃນວຽກງານ ທີ່ກ່ຽວພັນເຖິງຄວາມສະເໝີພາບບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງກັບຂະແໜງການຕ່າງໆ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.

ຂ. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ ເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ:

 1. ເຫັນດີໃຫ້ກອງເລຂາ ຄ.ກ.ມ.ຊ ເປັນເຈົ້າການດຳເນີນການປັບປຸງເນື້ອໃນແຜນນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ ເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ຄັ້ງທີ II (2011-2015) ໃຫ້ສຳເລັດໂດຍພື້ນຖານແລ້ວສົ່ງໃຫ້ບັນດາຄະນະກຳມາທິການ ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງຂັ້ນຕ່າງໆ ແລະ ອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຂໍໃຫ້ມີການປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນໃສ່, ຮ່ວມປັບປຸງເພື່ອສາມາດ ໃຫ້ລັດຖະບານຮັບຮອງເອົາໃນຕົ້ນປີ 2011,
 2. ເຫັນດີໃຫ້ບັນດາຄະນະກຳມາທິການ ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ຂັ້ນກະຊວງ, ອົງການ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ບັນດາແຂວງ ໃຫ້ຮີບຮ້ອນ ສ້າງແຜນການນະໂຍບາຍ ເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງໃນຂົງເຂດຕົນ ບົນພື້ນຖານແຜນນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ ເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ, ຖ້າພາກສ່ວນໃດໄດ້ສ້າງແລ້ວກໍ່ໃຫ້ປັບປຸງໃຫ້ສອດຄ່ອງ ແລະ ສາມາດເຊື່ອມເຂົ້າໄປໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງພາກສ່ວນຕົວ.
 3. ໃຫ້ ຄະນະກຳມາທິການ ເພື່ສອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ກໍ່ຄືການປະຕິບັດແຜນຍຸດທະສາດເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງຄັ້ງທີ II (2011-2015) ແລະ ສືບຕໍ່ຂຶ້ນແຜນງົບປະມານ ເພື່ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການເຄື່ອນໄຫວຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໃນແຕ່ລະໄລຍະເຮັດໃຫ້ແຜນຍຸດທະສາດສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ໃນແຕ່ລະຂົງເຂດສາມາດນຳໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນພາກຕົວຈິງໄດ້.
 4. ເຊື່ອມບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ກໍຄືການນຳເອົາຄາດໝາຍສູ້ຊົນຂອງແຜນນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ ເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງປະກອບເຂົ້າໃນແຜນພັດທະນາເສິຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດຄັ້ງທີ 7(2011-2015).

ຄ. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານເຊື່ອມສານຄວາມສະເໝີພາບ ລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ:

 1. ເຂົ້າຮ່ວມສ້າງແຜນນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຕ້ານການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ 2011-2015 ເຊື່ອມສານບົດບາດຍິງ-ຊາຍເຂົ້າໃນແຜນປະຕິບັດງານຖະແຫຼງການວຽງຈັຍ (VCDAP 2009-2011),
 2. ສືບຕໍ່ເປັນຕົວແທນຂອງ ສປປ ລາວ ປະຕິບັດພັນທະຂອງລັດພາຄີ ຕໍ່ສາກົນໃນການຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສົນທິສັນຍາ ຊີດໍ ແລະ ການຜັນຂະຫຍາຍບົດປະກອບຄຳເຫັນມ້ວນທ້າຍຂອງຄະນະກຳມາທິການ ຊີດໍ ສາກົນຕໍ່ບົດລາຍງານແຫ່ງຊາດປະຈຳໄລຍະທີ 6 ແລະ 7 ໃຫ້ກວາງຂວາງ, ກະກຽມໃຫ້ແກ່ການຂຽນຍບົດລາຍງານແຫ່ງຊາດ ປະຈຳໄລຍະທີ 8 ແລະ ທີ 9 ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສົນທິສັນຍາ ຊີດໍ.
 3. ຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນປະຕິບັດງານປັກກິ່ງ, ຜົນຂອງກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ ແລະ ເປົ້າໝາຍສະຫັດສະຫວັດດ້ານການພັດທະນາ.
 4. ຄະນະກຳມາທິການ ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງທຸກຂັ້ນ ສືບຕໍ່ພົວພັນຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ເພື່ອຍາດແຍ່ງບົດຮຽນ ແລະ ລະດົມການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານທຶນຮອນ ເພື່ອນຳໃຊ້ໃນການໂຄສະນາປູກຈຶດສຳນຶກ ແລະ ສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ແກ່ຄະນະກຳມາທິການ ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງທຸກຂັ້ນ ໃນການເຊື່ອມສານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ເຂົ້າໃນທຸກຂົງເຂດວຽກງານ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍແຜນນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ ເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ.