ຜົນໄດ້ຮັບກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 54 ຂອງຄະນະກຳມາທິການວ່າດ້ວຍສະຖານະພາບຂອງແມ່ຍິງ

altຄະນະຜູ້ແທນລາວເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ຄັ້ງທີ 54 ຂອງ ຄະນະກຳມາທິການວ່າດ້ວຍສະຖານະພາບຂອງແມ່ຍິງ, ຄັ້ງວັນທີ 01-12 ມີນາ 2010, ຢູ່ສຳນັກງານໃຫ່ຍອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ນິວຢອກ, ສະຫະລັດອາເມລິການ, ຊຶ່ງນຳໂດຍ ທ່ານ ນາງ ສີໃສ ລືເດດມູນສອນ, ປະທານສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ, ຮອງປະທານຜູ້ປະຈຳການ ຄະນະກຳມາທິການ ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງແຫ່ງຊາດ.

ຈຸຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ແມ່ນເພື່ອທົບທວນຄືນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນປະຕິບັດງານປັກກິ່ງ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບຂອງວາລະປະຊຸມສະໄໝສາມັນຄັ້ງທີ 32 ຊຶ່ງບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກບັນດາປະເທດໃນໂລກຈະໄດ້ແລກປ່ຽນປະສົບການ ແລະ ພາກປະຕິບັດຕົວຈິງທີ່ເປັນບົດຮຽນອັນດີ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນປະຕິບັດງານປັກກິ່ງ ແລະ 12 ຂົງເຂດທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງ, ບົດຮຽນໃນການແກ້ໄຂບັນຫາເພື່ອຜ່ານຜ່າອຸປະສັກ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆ ຂອງແຜນປະຕິບັດງານປັກກິ່ງລວມທັງການບັນລຸເປົ້າໝາຍສະຫະສະຫວັດດ້ານການພັດທະນາ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ກອງປະຊຸມຍັງຈະໄດ້ປຶກສາຫາລືບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນ, ລວມທັງກຳນົດບັນດາທ່າອ່ຽງ, ທັດສະນະ ແລະ ວິທີການຕ່າງໆ ເພື່ອຜ່ານຜ່າອຸປະສັກ, ຂໍ້ຄົງຄ້າງ ແລະ ຕອບໂຕ້ກັບບັນດາສິ່ງທ້າທາຍອັນໃໝ່ທີ່ເກີດຂຶ້ນເຊິ່ງຈະກະທົບຕໍ່ຄວາມສະເມີພາບບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ບັນດາໂຄງການ ແລະ ບັນຫາຕ່າງໆກ່ຽວຂ້ອງເຖິງການຍົກສູງບົດບາດຂອງແມ່ຍິງ.

ເອກະສານ, ມະຕິທີ່ໄດ້ຮັບຮອງເອົາໃນວາລະກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 54:

 1. ໄດ້ຮັບຮອງເອົາຖະແຫຼງການໃນໂອກາດຄົບຮອບ 15 ປີ ຂອງກອງປະຊຸມໃຫ່ຍແມ່ຍິງໂລກ
 2. ຄະນະກຳມາທິການ ເພື່ອສະຖານະພາບຂອງແມ່ຍິງຮັບຮອງເອົາ 7 ມະຕິດັ່ງລຸ່ມນີ້:
 • ແມ່ຍິງ, ເດັກຍິງ ແລະ HIV/AIDs;
 • ການປ່ອຍຕົວຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍທີ່ຖືກຈັບເປັນຕົວປະກັນ, ລວມທັງຈຳນວນທີ່ຖືກຄຸມຂັງໃນການປະທະກັນທາງດ້ານອາວຸດ;
 • ສະພາບການ ແລະ ການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ແມ່ຍິງປະແລັດຕິນ;
 • ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານເສດຖະກິດແກ່ແມ່ຍິງ;
 • ລົບລ້າງການຕາຍຂອງແມ່ ໂດຍຜ່ານການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ;
 • ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ກົນໄກບໍລິຫານຈັດການຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອສະໜັບສະໜູນຊຸກຍູ້ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງດ້ວຍການລວມ 4 ອົງການທີ່ມີແລ້ວຂອງລະບົບສະຫະປະຊາຊາດ ເປັນກົນໄກອັນດຽວກັນ;
 • ຍຸຕິການຕັດອາໄວຍະວະເພດຍິງ (Ending female genital mutilation)

ແຜນການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍານຜົນກອງປະຊຸມໃນ ສປປ ລາວ:

 • ລັດພາຄີຈະຕ້ອງໄດ້ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຖະແຫຼງການ ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານປັກກິ່ງ, ບັນດາ 12 ຂົງເຂດທີ່ເຄັ່ງຮ້ອນ ແລະ 8 ເປົ້າໝາຍສະຫັດສະຫວັດດ້ານການພັດທະນາ.
 • ລັດພາຄີຈະໄດ້ກຳນົດຄືນໃໝ່ບັນຫາທີ່ເປັນບູລິມະສິດ ແລະ ມາດຕະການ ກໍຄືວິທີການອັນລະອຽດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຕ່ລະຄາດໝາຍເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍລວມ ພານໃນປີ 2015
 • ບັນດາກົນໄກ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງລະດັບຊາດເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວນັ້ນ(ເຊິ່ງລວມມີ ຄະນະກຳມາທິການ ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງແຫ່ງຊາດ, ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ) ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງສອງກົນໄກ ແລະ ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານຄວາມອາດສາມາດໃນການປະສານງານ ແລະ ຮ່ວມມືຂອງສອງກົນໄກ ກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາໃນຂອບເຂດທີ່ກ້ວາງຂວາງກວ່າເກົ່າ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.

ການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍຜົນໄດ້ຮັບຂອງກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ, ສ ປປ ລາວ ກໍຄືສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມທົບທວນຄືນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນປະຕິບັດງານປັກກິ່ງ ຄັ້ງວັນທີ 24-25 ມີນາ 2010, ທີ່ ສູນຝຶກອົບຮົມແມ່ຍິງລາວ ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຜູ້ປະຈຳການລັດຖະບານ, ປະທານ ຄະນະກຳມາທິການ ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງແຫ່ງຊາດ.