ລາຍຊື່ ຄະນະຂອງ ຄະນະກຳມາທິການ ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງແຫ່ງຊາດ
(ປີ 2004-2006)

ລ/ດ ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ຕຳແໜ່ງໃນລັດຖະບານ ຕຳແໜ່ງໃນຄກມຊ
1 ທ່ານ ສົມສະຫວາດ ເລັ່ງສະຫວັດ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ປະທານ
2 ທ່ານ ນາງ ອ່ອນຈັນ ທຳມະວົງ      ປະທານສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ຮອງປະທານ, ຜູ້ປະຈຳການ
3 ທ່ານ ດຣ. ລຽນ ທິແກ້ວ ຮອງປະທານ ຄະນະກຳມະການແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຮອງປະທານ
4 ທ່ານ ນາງ ບຸນເພັງ ມູນໂພໄຊ

ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການ, ຫົວໜ້າທະບວງການປົກຄອງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລັດຖະກອນ

ສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ

ຮອງປະທານ
5 ທ່ານ ດຣ. ນາມ ວິລະເກດ ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການ ກະຊວງ ອຸດສະຫະກຳ ແລະ ຫັດຖະກຳ ກຳມະການ
6 ທ່ານ ເກດ ກຽດຕິສັດ ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການ ກະຊວງ ຍຸຕິທຳ ກຳມະການ
7 ທ່ານ ສີຕາເຮັ່ງ ຣາຊະພົນ ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການ ກະຊວງ ກະສິກຳ-ປ່າໄມ້ ກຳມະການ
8 ທ່ານ ເລົາລີ ໄຟເພັງຢົວ ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການ ກະຊວງ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການ-ສັງຄົມ ກຳມະການ
9 ທ່ານ ສຈ.ດຣ. ສົມກົດ ມັງໜໍ່ເມກ ລັດຖະມົນຕີຊ່ວວ່າການ ກະຊວງ ສຶກສາທິການ ກຳມະການ
10 ທ່ານ ຄຳຮຸ່ງ ເຮືອງວົງສີ ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການ ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ ກຳມະການ
11 ທ່ານ ແຂກແກ້ວ ຊ້ອຍໄຊຍະ ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການ ກະຊວງ ຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ວັດທະນາທຳ ກຳມະການ
12 ທ່ານ ພັອ ວິໄລ ດວງມະນີ ຫົວໜ້າອຳນວຍການວິທະຍາຄານປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ກຳມະການ

 

ຫ້ອງການ ກອງເລຂາ ຄ.ກ.ມ.ຊ
( ປີ 2004-2006)

ລ/ດ ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ຕຳແໜ່ງ
1 ທ່ານ ດຣ. ນາງ ສຸວັນເພັງ ບຸບຜານຸວົງ ຫົວໜ້າ ກອງເລຂາ ຄ.ກ.ມ.ຊ
2 ທ່ານ ນາງ ຈັນໂສດາ ພອນທິບ ຮອງຫົວໜ້າ ກອງເລຂາ ຄ.ກ.ມ.ຊ