ລາຍຊື່ ຄະນະຂອງ ຄະນະກຳມາທິການ ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງແຫ່ງຊາດ
( ປີ 2006-2011)

ລ/ດ ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ຕຳແໜ່ງໃນລັດະບານ ຕຳແໜ່ງໃນ ຄກມຊ
1 ທ່ານ ສົມສະຫວາດ ເລັ່ງສະຫວັດ ຮອງນາຍຍົກລັດຖະມົນຕີ,ຜູ້ປະຈຳການລັດຖະບານ ປະທານ
2 ທ່ານ ນາງ ສີໃສ ລືເດດມູນສອນ ປະທານສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ເປັນຮອງປະທານ,ທັງເປັນຜູ້ປະຈຳການ
3 ທ່ານ ນາງ ບຸນເພັງ ມູນໂພໄຊ ລັດຖະມົນຕີປະຈຳສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ຫົວໜ້າທະບວງການປົກຄອງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລັດຖະກອນ ເປັນຮອງປະທານ
4 ທ່ານ ປອນເມກ ດາລາລອຍ ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການ ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ ເປັນຮອງປະທານ
5 ທ່ານ ນາງ ແສງເດືອນ ຫຼ້າຈັນທະບູນ ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການ ກະຊວງ ສຶກສາທິການ ເປັນຮອງປະທານ
6 ທ່ານ ເກດ ກຽດຕິສັກ ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການ ກະຊວງ ຍຸຕິທຳ ເປັນກຳມະການ
7 ທ່ານ ລາວລີ ໄຟເພັງຢົວ ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການ ກະຊວງ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການ-ສັງຄົມ ເປັນກຳມະການ
8 ທ່ານ ຫ້ຽມ ພົມມະຈັນ ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການ ກະຊວງ ການຕ່າງປະເທດ ເປັນກຳມະການ
9 ທ່ານ ພົນຈັດຕະວາ ຕຸລາ ອິນທາທິລາດ ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການ ກະຊວງ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ເປັນກຳມະການ
10 ທ່ານ ບົວເງິນ ຊາພູວົງ ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການ ກະຊວງ ຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ວັດທະນາທຳ ເປັນກຳມະການ
11 ທ່ານ ສຽວສະຫວາດ ສະແຫວງສຶກສາ ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການ ກະຊວງ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ເປັນກຳມະການ
12 ທ່ານ ຕີ ພົມມະສັກ ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການ ກະຊວງ ກະສິກຳ-ປ່າໄມ້ ເປັນກຳມະການ
13 ທ່ານ ທອງມີ ພົມມີໄຊ ເປັນຮອງປະທານ ຄະນະກຳມະການ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເປັນກຳມະການ
14 ທ່ານ ສີທົງ ທອງແກ້ວ ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການ ກະຊວງ ຄົມມະນາຄົມ,ຂົນສົ່ງ,ໄປສະນີ ແລະ ກໍ່ສ້າງ ເປັນກຳມະການ
15 ທ່ານ ສົມພາວ ໄຟສິດ ຮອງຜູ້ວ່າການທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເປັນກຳມະການ
16 ທ່ານ ຄຳຟັ້ນ ຄຸນບໍລິນ ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການກະຊວງ ການເງິນ ເປັນກຳມະການ
17 ທ່ານ ສຈ.ດຣ. ໄຊຍະມັງ ວົງສັກ ຮອງປະທານສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ ເປັນກຳມະການ
18 ທ່ານ ນາງ ບັນດິດ ປະທຸມວັນ ຮອງປະທານ ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ເປັນກຳມະການ
19 ທ່ານ ວັນນາ ດວງພະຈັນ ຮອງເລຂາຊາວໝຸ່ມ ປປ ລາວ ເປັນກຳມະການ
20 ທ່ານ ຄຳພາ ແສງດາລາ ຮອງປະທານສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ເປັນກຳມະການ
21 ທ່ານ ລັງສີ ສີບຸນເຮື່ອງ ຮອງໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ເປັນກຳມະການ

 

 ກອງເລຂາ ຄ.ກ.ມ.ຊ ( ປີ 2006-2011)

ລ/ດ ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ຕຳແໜ່ງ
1 ທ່ານ ນາງ ຈັນດີ ປັນແກ້ວ ຫົວໜ້າ ກອງເລຂາ ຄກມຊ
2 ທ່ານ ນາງ ຈັນໂສດາ  ພອນທິບ ຮອງຫົວໜ້າກອງເລຂາ ຄກມຊ