ການຝຶກອົບຮົມວຽກງານສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານການຄ້າມະນຸດ ແລະ ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວ ໂດຍສະເພາະຕໍ່ແມ່ຍິງ ທີ່ແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ

altໃນວັນທີ 13 ເຖິງ 16 ພຶດສະພາ 2013, ທີ່ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ຄະນະກໍາມາທິການ ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງແຫ່ງຊາດ ໂດຍສົມທົບກັບຄະນະກໍາມາທິການ ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ ໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມວຽກງານສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານການຄ້າມະນຸດ ແລະ ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວ ໂດຍສະເພາະຕໍ່ແມ່ຍິງ, ໂດຍໃຫ້ກຽດກ່າວເປີດກອງປະຊຸມຈາກທ່ານ ນາງ ບຸນຍົງ ສີສຸວັນນະຄອນ, ຄະນະພັກປະຈໍາແຂວງ, ຮອງເຈົ້າແຂວງ, ປະທານຄະນະກຳມາທິການ ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ ຍິງແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ.

      ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມປະກອບມີບັນດາພະນັກງານຈາກ ຫ້ອງການຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ວຽກງານແມ່ ແລະ ເດັກ, ສະຫະພັນແມ່ຍິງ, ໄອຍະການ, ສານ, ຍຸຕິທໍາ, ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຂັ້ນແຂວງ ແລະ ໜ່ວຍໄກ່ເກ່ຍຂັ້ນບ້ານ ທັງໝົດ 57 ທ່ານ, ຍິງ 37 ທ່ານ, ຊາຍ 20 ທ່ານ.

ຈຸດປະສົງຂອງການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ ເພື່ອປູກຈິດສໍານຶກ ກ່ຽວກັບການສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານການຄ້າມະນຸດ ແລະການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວ ໂດຍສະເພາະຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເພື່ອແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕົວຈິງລະຫວ່າງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ.

ເອກະສານທີ່ນໍາມາສະເໜີໃນຄັ້ງນີ້ມີ ພາລະບົດບາດຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ໃນການຮັບສຳນວນຄະດີ, ສັ່ງຟ້ອງ ລວມທັງຂະບວນການຕັດສິນຂອງສານຕໍ່ຜູ້ກະທຳຜິດຈາກການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ການຄ້າມະນຸດ , ສົນທິສັນຍາຊີດໍ, ຖະແຫຼງການຕ້ານການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ຂໍ້ແນະນໍາທົ່ວໄປເລກທີ 19 ກ່ຽວກັບການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ, ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກ່ຽວກັບການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວໂດຍສະເພາະຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ, ແຜນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ 5 ປີຄັ້ງທີII (2011-2015), ໂດຍເນັ້ນໃສ່ແຜນງານທີ IV ການປະຕິບັດພັນທະຂອງ ສປປ ລາວ ຕໍ່ສົນທິສັນຍາຊີດໍ ແລະ ສົນທິສັນຍາສາກົນທີ່ກ່ຽວ ພັນເຖິງສິດທິຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ເອກະສານການສ້າງຄອບຄົວ,ບ້ານ, ເມືອງພັດທະນາຕິດພັນກັບການປະຕິບັດສິດສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະ ປາສະຈາກການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວໂດຍສະເພາະຕໍ່ແມ່ຍິງແລະເດັກນ້ອຍ.

      ຊຸດຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວເຮັດໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຮັບຮູ້ເຂົ້າໃຈພາລະບົດບາດ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ຄກມຊ ຫຼາຍຂື້ນ ທັງຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງເຖິງຜົນກະທົບຂອງການຄ້າມະນຸດ ແລະ ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວ ໂດຍສະເພາະຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ກາຍເປັນປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ທາງສັງຄົມ, ພ້ອມທັງເປັນອຸປະສັກກີດຂວາງການພັດທະນາແມ່ຍິງເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການເຂົ້າໃນການພັດທະນາສ້າງສາປະເທດຊາດ, ເຊີ່ງທຸກພາກສ່ວນຕ້ອງມີສ່ວນຮ່ວມນໍາກັນໃນການແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວໃຫ້ຄ່ອຍໆໝົດໄປໃນສັງຄົມລາວ.

ຊຸດຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະບານອົດສະຕາລີໂດຍຜ່ານອົງການມູນນິທິເອເຊຍ.