ຝຶກອົບຮົມຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກ່ຽວກັບວຽກງານເພື່ອສົງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ສຳລັບຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກງານ ຄກມ ບັນດາກົມກອງອ້ອມຂ້າງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດໃນເຂດໃຈກາງນະຄອນຫຼວງ

          alt ຄກມ ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຈັດຝຶກອົບຮົມໃຫ້ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກ່ຽວກັບ ວຽກງານສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ສໍາລັບຄະນະຮັບຜິດຊອບ ຄກມ ບັນດາກົມກອງ ອ້ອມຂ້າງກະຊວງ.

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 20 ມິຖຸນາ 2013, ທີ່ສະໂມສອນກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ, ຄະນະກຳມາທິການ ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກ່ຽວກັບ ວຽກງານສົງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ສຳລັບຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກງານ ຄກມ ບັນດາກົມກອງອ້ອມຂ້າງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານເປີດຊຸດຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ ໂດຍທ່ານ ພົ/ວ ສຸບັນ ຫຸນນະຈຳປາ, ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການ ກະຊວງປ້ອງການປະເທດ, ປະທານຄະນະກຳມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນບັນດາຮອງກົມ, ຈາກກົມກອງອ້ອມຂ້າງກະຊວງໃນເຂດໃຈກາງນະຄອນຫຼວງທັງໝົດ 89 ທ່ານ, 18 ທ່ານ. ການຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວໄດ້ດຳເນີນໄປເປັນເວລາ 2 ວັນ.

ໃນວາລະດໍາເນີນການຝຶກອົບຮົມ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຮັບຟັງ ສະຫຼຸບການເຄື່ອນໄຫວຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ກະຊວງ ປ້ອງກັນປະເທດໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແລະ ທິດທາງແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງໃນສົກປີຕໍ່ໄປ. ໂດຍທ່ານ ນາງ ຄໍາພູ ສິດທິເສນ, ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການສະຫະພັນແມ່ຍິງ, ຊີ້ນຳວຽກງານສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງກະຊວງ. 

ຮັບຟັງການການນໍາສະເໜີບົດຂອງທ່ານ ນາງ ຈັນໂສດາ ພອນທິບ, ຫົວໜ້າກອງເລຂາ ຄະນະກຳມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງແຫ່ງຊາດ ເຊີ່ງລວມມີ ດຳລັດ 561/ນຍ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະກຳມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງແຫ່ງຊາດ, ຂໍ້ຕົກລົງ 025/ຫລບ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວຂອງກອງເລຂາຄະນະກຳມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງແຫ່ງຊາດ, ຄວາມແຕກຕ່າງດ້ານພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງ ຄກມຊ ແລະ ສຍລ, ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງຂອງຄະນະກຳມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງຂັ້ນ ກະຊວງ, ແຜນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ 5 ປີ ຄັ້ງທີ II (2011-2015), ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກ່ຽວກັບບົດບາດແມ່ຍິງ-ຊາຍໃນການພັດທະນາ ແລະ ການເຊື່ອມບົດບາດຍິງ-ຊາຍເຂົ້າໃນຂະແໜງການປ້ອງກັນຊາດ, ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍການລົບລ້າງທຸກຮູບການຈຳແນກຕໍ່ແມ່ຍິງ (ຊີດໍ)

ຊຸດຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ໄດ້ຮັບກຽດຈາກທ່ານນາງ ເຂັມແພງ ພົນເສນາ, ລັດຖະມົນຕີປະຈຳຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ, ປະທານຄະນະກຳມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ການໂອ້ລົມກ່ຽວກັບວຽກງານດັ່ງກ່າວ, ເຊິ່ງທ່ານ ໄດ້ກ່າວວ່າ ວຽກງານສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍຕໍ່ກັບການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນພາລະກິດປົກປັກຮັກສາ, ສ້າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດ ສະນັ້ນ ຢາກພັດທະນາປະເທດຊາດໃຫ້ມີຄວາມຈະເລີນ, ສັງຄົມມີຄວາມສະເໝີພາບໄດ້ນັ້ນຕ້ອງປົດປ່ອຍແມ່ຍິງ, ໃຫ້ແມ່ຍິງມີສິດສະເໝີພາບທຽບເທົ່າກັບຜູ້ຊາຍເຂົ້າຮ່ວມໃນທຸກຂົງເຂດວຽກງານເປັນຕົ້ນ: ຂົງເຂດເສດຖະກິດ, ການເມືອງ ແລະ ອື່ນໆ

ໃນການຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດກໍ່ມີຄວາມສົນໃຈຕໍ່ວຽກງານດັ່ງກ່າວ ແລະ ຕັ້ງໃຈຮັບຟັງການເຜີຍແຜ່ຂອງນັກວິທະຍາກອນເປັນຢ່າງດີ