ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກະກຽມສ້າງຮ່າງແຜນດໍາເນີນງານແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ, ເດັກນ້ອຍ ແລະ ຄົນພິການ

altໃນວັນທີ 05 ກໍລະກົດ 2013, ກອງເລຂາ ຄະນະກໍາມາທິການ ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກະກຽມສ້າງແຜນດໍາເນີນງານແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ, ເດັກນ້ອຍ ແລະ ຄົນພິການຂຶ້ນ ໂດຍການເປັນທານ ທ່ານ ນາງ ຈັນໂສດາ ພອນທິບ, ຫົວໜ້າກອງເລຂາ ຄະນະກໍາມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງແຫ່ງຊາດ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ມີທ່ານ ຮອງປະທານ ຄກມ, ທ່ານ ຮອງຫົວໜ້າກົມ, ທ່ານ ຫົວໜ້າພະແນກສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງກະຊວງ ແລະ ອົງການ ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 48 ທ່ານ ຍິງ 37 ທ່ານ.

 ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ເພື່ອ ປຶກສາຫາລືຮ່ວມກັນກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງຮ່າງດໍາເນີນງານແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ, ເດັກນ້ອຍ ແລະ ຄົນພິການ ໃນ ສປປ ລາວ ແຕ່ປີ 2013-2015 ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ ຄກມຊ ແລະ ຄກມ ແຕ່ລະຂັ້ນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການປ້ອງກັນ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງຢູ່ໃນຄອບຄົວ ກໍ່ຄືສັງຄົມໃຫ້ຄ່ອຍທລຸດລົງ.

ໃນວາລະກອງປະຊຸມທ່ານ ຫົວໜ້າກອງເລຂາ ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງແຫ່ງຊາດໄດ້ຜ່ານຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບຮ່າງແຜນດໍາເນີນງານແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ, ເດັກນ້ອຍ ແລະ ຄົນພິການ ໃນ ສປປ ລາວ ແຕ່ປີ 2013-2015 ແລະ ຜ່ານໂຄງຮ່າງແຜນດໍາເນີນງານແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ, ເດັກນ້ອຍ ແລະ ຄົນພິການ ໃນ ສປປ ລາວ ແຕ່ປີ 2013-2015.

ຫຼັງຈາກນັ້ນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ພ້ອມກັນປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງແຜນດໍາເນີນງານ ແລະ ແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບຮ່ວມກັນຮ່າງແຜນດໍາເນີນງານແຫ່ງຊາດ ໃນເບື້ອງຕົ້ນໃຫ້ສໍາເລັດ ແລະ ຜ່ານຄະນະຮັບຜິດຊອບຮ່າງແຜນດໍາເນີນງານ ໃນວັນທີ 22 ກໍລະກົດ 2013.

ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວໄດ້ປິດລົງໃນຕອນທ່ຽງຂອງວັນດຽວກັນນັ້ນ.