ກອງ​ປະຊຸມ​ສຳ​ມະ​ນາ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການຈັດຕັ້ງ​ປະຕິບັດ ແຜນ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ແຫ່ງ​ຊາດ ເພື່ອ​ສົ່ງເສີມ​ຄວາມ​ກ້າວໜ້າ​ຂອງ​ແມ່ຍິງ ເພື່ອ​ບັນລຸ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ສະຫັດ​ສະ​ວັດ​ດ້ານ​ການ​ພັດທະນາ ໂດຍ​ສະເພາະ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ທີ 3 ແລະ ວຽກ​ງານ​ການ​ປ້ອງ​ກັນ ແລະ ລຶບລ້າງ​ຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງ​ຕໍ່​ແມ່ຍິງ

   altຈັດສຳມະນາກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍສະຫັດສະວັດດ້ານການພັດທະນາ ໂດຍສະເພາະເປົ້າໝາຍທີ 3 ແລະ ວຽກງານການປ້ອງກັນ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ.

 

ໃນວັນທີ 22 ກໍລະກົດ 2013 ກອງເລຂາ ຄະນະກຳມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງແຫ່ງຊາດ  ໄດ້ຈັດຊຸມສຳມະນາກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍສະຫັດສະວັດດ້ານການພັດທະນາ ໂດຍສະເພາະເປົ້າໝາຍທີ 3 ແລະ ວຽກງານການປ້ອງກັນ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ຂຶ້ນ ຢູ່ທີ່ໂຮງແຮມລ້ານຊ້າງ ໂດຍເປັນປະທານຮ່ວມຂອງທ່ານນາງ ຈັນດີ ປັນແກ້ວ ຜູ້ຊ່ວຍລັດຖະມົນຕີ ປະຈຳຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ, ປະທານຄະນະກຳມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງແຫ່ງຊາດ, ທ່ານນາງ ຈັນໂສດາ ພອນທິບ ຫົວໜ້າກອງເລຂາຄະນະກຳມາທິການ ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງແຫ່ງຊາດ ເຂົ້າຮ່ວມສຳມະນາຄັ້ງນີ້ມີ ທ່ານຮອງຫົວໜ້າກົມທີ່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ວຽກ ແມ່ແລະເດັກ ຂັ້ນ ກະຊວງ, ອົງການ ແລະ ຫົວໜ້າພະແນກສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ວຽກແມ່ ແລະ ເດັກແຕ່ລະ ກະຊວງ, ອົງການ ເຂົ້າຮ່ວມຈຳນວນ 41 ທ່ານ, ຍິງ 35 ທ່ານ. ການສຳມະນາຄັ້ງນີ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ໄດ້ຮັບຟັງການນໍາສະເໜີເອກະສານຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ແຜນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ, ພາລະບົດບາດ ແລະ ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງຂອງ ຄກມຊ, ທິດທາງ ແລະ ແຜນການຕໍ່ໜ້າ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າ, ເອກະສານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການສ້າງຄອບຄົວ ບ້ານ ແລະ ເມືອງ ພັດທະນາທີ່ຕິດພັນກັບການປະຕິບັດສິດສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະ ປາສະຈາກການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຮັບຮູ້ເຊື່ອມຊຶມເນື້ອໃນເອກະສານ ແລະ ນຳໄປຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍເຂົ້າໃນຂະແໜງການຂອງຕົນ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ແລກປ່ຽນສົນທະນາກ່ຽວກັບບົດຮຽນ ແລະ ວິທີຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງເພື່ອນຳໄປໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ໃຫ້ກັບ ຄກມ ກະຊວງຂອງຕົນມີຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈ ແລະ ກ້າວໄປສູ່ການລຶບລ້າງຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວ, ກໍ່ຄືສັງຄົມໃຫ້ມີຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ.