ກອງປະຊຸມຄອບຄະນະເປີດກວ້າງ ຄກມຊ ປະຈໍາສົກປີ 2012-2013

altກອງປະຊຸມຄົບຄະນະເປີດກ້ວາງຂອງຄະນະກຳມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງແຫ່ງຊາດ ປະຈຳສົກປີ 2012-2013 ໄດ້ໄຂຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການໃນວັນທີ 28 ຕຸລາ 2013 ເປັນເວລາ 01 ວັນເຕັມ, ທີ່ຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ນາງ ເຂັມແພງ ພົນເສນາ, ລັດຖະມົນຕີປະຈຳຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ, ປະທານຄະນະກຳມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງແຫ່ງຊາດ, ໂດຍມີບັນດາທ່ານລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການ, ຮອງຫົວໜ້າອົງການ, ຮອງປະທານ, ຮອງເຈົ້າແຂວງ, ຮອງເຈົ້າຄອງ ເຊິ່ງເປັນ ຮອງປະທານ ແລະ ກຳມະການ ໃນ ຄກມຊ ທັງເປັນປະທານ ຄກມ ກະຊວງ, ອົງການ, ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ; ເສນາທິການ ຄກມຊ ແລະ ເສນາທິການ ຄກມ ກະຊວງ, ອົງການ, ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ, ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 92 ທ່ານ, ຍິງ 58 ທ່ານ ແລະ ຊາຍ 34 ທ່ານ.

 

ກອງປະຊຸມໄດ້ທົບທວນກາງສະໄໝການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ 5 ປີ ຄັ້ງທີ II (2011-2015) ເພື່ອຕີລາຄາຜົນສໍາເລັດຮອບດ້ານ ແລະ ກໍານົດທິດທາງໜ້າທີ່ ແລະ ຄາດໝາຍວຽກງານສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ, ຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການລຶບລ້າງທຸກຮູບການຈຳ ແນກຕໍ່ແມ່ຍິງ ໃນໄລຍະທ້າຍສະໄໝ 2013-2015. ພ້ອມກັນນີ້, ຍັງໄດ້ຕີລາຄາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ໄລຍະສົກປີ 2012-2013 ແລະ ທິດທາງແຜນການເຄື່ອນໄຫວ ໄລຍະ 2013-2014. ໃນວາລະກອງປະຊຸມ ຍັງໄດ້ຮັບຟັງ ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນການເຊື່ອມບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງຕິດພັນກັບການບັນລຸເປົ້າໝາຍສະຫັດສະຫວັດດ້ານການພັດທະນາຂອງບາງຂະແໜງການ, ກໍຄືບົດຮຽນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂະບວນການແຂ່ງຂັນສ້າງຄອບຄົວ ບ້ານ ແລະ ເມືອງພັດທະນາຕິດພັນກັບການປະຕິບັດສິດສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະ ປາສະຈາກການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວໂດຍສະເພາະຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍຂອງບາງທ້ອງຖິ່ນ.

ກອງປະຊຸມໄດ້ຄົ້ນຄ້ວາປຶກສາຫາລື ແລະ ເປັນເອກະພາບກັນດັ່ງລຸ່ມນີ້:

  1. ຮັບຮອງເອົາບົດສະຫຼຸບກາງສະໄໝການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ 5 ປີ ຄັ້ງທີ II (2011-2015) ແລະ ແຜນການທ້າຍສະໄໝພ້ອມທັງບົດສະຫຼູບການເຄື່ອນໄຫວຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງປະຈຳສົກປີ 2012-2013 ແລະແຜນການເຄື່ອນປະຈຳສົກປີ 2013-2014 ເພື່ອໃຫ້ ຄກມ ທົ່ວປະເທດນຳໄປຜັນຂະຫຍາຍໃນໄລຍະຊຸມປີ 2013-2015.
  2. ຮັບປະກັນການປະສານງານ, ການຊຸກຍູ້ຕິດຕາມກວດກາ, ສະຫຼູບລາຍງານ ແລະ ຖອດຖອນບົດ ຮຽນວຽກງານສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ, ຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການມອບສິດເປັນເຈົ້າໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງໃນທຸກດ້ານຢ່າງເປັນປົກກະຕິ.
  3. ເອົາໃຈໃສ່ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ກົງຈັກເສນາທິການຂອງຄກມທຸກຂັ້ນ ໃຫ້ມີຄວາມສາມາດໃນການເຊື່ອມບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ເຂົ້າໃນການສ້າງນະໂຍບາຍ, ນິຕິກຳ, ຍຸດທະສາດ, ແຜນການ ແລະ ງົບປະມານໃນລະດັບຊາດ ແລະ ຂະແໜງການທີ່ເຊື່ອມຈອດກັບລະບົບການສ້າງແຜນການ ແລະ ງົບປະມານລວມຂອງຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນລວມທັງຄວາມສາມາດໃນການເຮັດໜ້າທີ່ເປັນເສນາທິການທີ່ດີ, ຜູ້ປະສານງານທີ່ດີ ແລະ ເປັນຜູ້ບໍລິການທີ່ດີ.
  4. ເອົາໃຈໃສ່ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ແລະ ສ້າງຂະບວນການຕ່າງໆເພື່ອປູກຈິດສຳນຶກສ້າງຈິນຕະນາການໃໝ່ກ່ຽວກັບຄວາມໝາຍຄວາມສຳຄັນ ແລະ ຄວາມຈຳເປັນໃນການສົ່ງເສີມຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ, ການມອບສິດເປັນເຈົ້າໃຫ້ແມ່ຍິງໃນທຸກດ້ານ. ພ້ອມກັນນີ້, ກໍຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມຈຳເປັນທີ່ຕ້ອງໄດ້ປະລະແນວຄິດເກົ່າທີ່ຖືເລື່ອງການຈຳແນກ, ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງເປັນເລື່ອງປົກກະຕິທຳມະດາ ແລ້ວຫັນໄປສູ່ຈິນຕະນາການໃໝ່ທີ່ສັງຄົມຮັບຮູ້ ແລະ ປະຕິບັດສິດສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ, ເຮັດໃຫ້ທຸກຄົນໃນສັງຄົມທັງຍິງ ແລະ ຊາຍ ໄດ້ຮ່ວມກັນພັດທະນາ, ດຳລົງຊີວິດ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວຢ່າງມີກຽດສັກສີຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຂອງບ້ານເມືອງທີ່ບໍ່ມີການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງຢູ່ໃນສັງຄົມ.
  5. ເອົາໃຈໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂະບວນການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສາກົນຢຸດຕິຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ 25 ພະຈິກ.
  6. ສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂະບວນຮັກຊາດ ແລະພັດທະນາ ເພື່ອສ້າງຄອບຄົວ, ບ້ານ ແລະ ເມືອງພັດທະນາທີ່ຕິດພັນກັບການປະຕິບັດສິດສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະ ປາສະຈາກການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບ ຄົວໂດຍສະເພາະຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍໂດຍຕິດພັນກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນດຳເນີນງານແຫ່ງຊາດ ເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ (2014-2020).
  7. ສູ້ຊົນເພີ່ມຈຳນວນພະນັກງານເພດຍິງໃນຕຳແໜ່ງຄະນະນຳຂັ້ນຕ່າງໆ.
  8. ສູ້ຊົນສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ແມ່ຍິງໄດ້ຮັບການຍົກລະດັບທິດສະດີການເມືອງ-ການປົກຄອງ, ກົດໝາຍ, ການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ, ສູ້ຊົນສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ແມ່ຍິງໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ, ວິຊາການໃນການດຳເນີນ ການຜະລິດ ແລະ ການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີອັນໃໝ່.
  9. ແກ້ໄຂອຸປະສັກກີດຂວາງໃຫ້ເພດຍິງ, ເດັກຍິງໄດ້ມີໂອກາດເທົ່າທຽມກັບເພດຊາຍໃນການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການຕ່າງໆທາງສັງຄົມ ແນໃສ່ປະຕິບັດສິດເປັນເຈົ້າທາງດ້ານການສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸກ ແລະ ແຮງງານສະຫວັດດີການ-ສັງຄົມ.
  10. ກອງປະຊຸມ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຄກມທຸກຂັ້ນນຳເອົາເນື້ອໃນຈິດໃຈຂອງກອງປະຊຸມຄົບຄະນະເປີດກ້ວາງປະຈຳສົກປີ 2012-2013 ໄປສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ເຊື່ອມຊຶມເພື່ອເປັນທິດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ, ຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການມອບສິດເປັນເຈົ້າໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງໃນທຸກດ້ານໃນໄລຍະຊຸມປີ 2013-2015.