ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືປະກອບຄຳເຫັນຕໍ່ຮ່າງແຜນດຳເນີງານແຫ່ງຊາດເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ

altປະຕິບັດຕາມພັນທະຂອງ ສປປລາວ ຕໍ່ສົນທິສັນຍາສາກົນ ຊີດໍ ກໍຄື ຖະແຫລງການວ່າດ້ວຍການ ລຶບລ້າງຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ສົນທິສັນຍາສາກົນທີ່ກ່ຽວພັນເຖິງສິດທິຂອງແມ່ຍິງ ຄະນະກຳມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວຫນ້າຂອງແມ່ຍິງແຫ່ງຊາດ ຈຶ່ງໄດ້ຮ່າງແຜນດຳເນີນແຫ່ງຊາດເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງໃນ ສປປ ລາວ ແຕ່ປີ 2014-2020 ຂຶ້ນ ເພື່ອນຳໃຊ້ເປັນເອກະສານ ພື້ນຖານໃຫ້ບັນດາຂະແຫນງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ນຳໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເຂົ້າໃນການປ້ອງກັນ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ.

ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ຮ່າງແຜນດຳເນີນງານດັ່ງກ່າວມີເນື້ອໃນຄົບຖ້ວນສົມບູນ ແລະ ແທດເຫມາະກັບແຕ່ລະຂະແຫນງການໃນການນຳໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ ໃນວັນທີ 19 ທັນວາ 2013, ຄະນະກໍາມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງແຫ່ງຊາດ ຈຶ່ງໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ປະກອບຄໍາຄິດຕໍ່ຮ່າງແຜນ ດໍາເນີນງານແຫ່ງຊາດ ເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ລຶບລ້າງ ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງໃນ ສ ປ ປ ລາວ (2014-2020) ຂຶ້ນ ທີ່ສູນຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຮ່ວມມືສາກົນ; ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານນາງ ເຂັມແພງ ພົນເສນາ, ລັດຖະມົນປະຈໍາຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ, ປະທານຄະນະກໍາມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງແຫ່ງຊາດ (ຄກມຊ)

ເປັນກຽດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມມີ ທ່ານ ສີທົງ ທອງແກ້ວ ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການກະຊວງ, ປະທານ ຄະນະກຳມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວຫນ້າຂອງແມ່ຍິງກະຊວງໄປສະນີ ໂທລະຄົມ ມະນາຄົມ ແລະ ສື່ສານ, ທ່ານ ສະໄຫມຈັນ ບຸບຜາ ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ທ່ານ ລັງສີ ສີບຸນເຮືອງ ຮອງປະທານ, ປະທານຄະນະກຳມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວຫນ້າແມ່ຍິງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ, ທ່ານ ຈັນສະຫມອນ ຄົມທະວົງ ຮອງເຈົ້າແຂວງ, ປະທານຄະນະກຳມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວຫນ້າຂອງແມ່ຍິງແຂວງຫລວງພະບາງ, ບັນດາທ່ານໃນຄະນະ ຄກມ, ຫົວຫນ້າພະແນກ/ຫ້ອງການຄວາມກ້າວຫນ້າແມ່ຍິງ ແລະ ວຽກແມ່ ແລະ ເດັກ ກະຊວງ/ອົງການ ແຂວງ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແລະ ພະນັກງານຈາກກອງເລຂາ ຄກມຊ ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 82 ທ່ານ, ຍິງ 60 ທ່ານ, ຊາຍ 22 ທ່ານ.

ໃນໂອກາດກ່າວເປີດກອງປະຊຸມຢ່າງເປັນທາງການ ທ່ານນາງເຂັມແພງ ພົນເສນາໄດ້ ກໍໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນກ່ຽວກັບບັນຫາ, ຮູບການ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ທີ່ການກີດຂວາງຕໍ່ການພັດທະນາ ຄວາມກ້າວຫນ້າຂອງແມ່ຍິງ. ພ້ອມກັນທ່ານກໍໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສຳຄັນ ແລະ ຈຳເປັນຂອງການສ້າງແຜນດຳເນີນງານແຫ່ງຊາດປ້ອງກັນ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ໃນ ສປປ ລາວ ແນ່ໃສ່ເພື່ອປູກຈິດສຳນຶກໃນທົ່ວສັງຄົມມີຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈຕໍ່ຄວາມຮຸນແຮງວ່າເປັນປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ຂອງສັງຄົມທີ່ບໍ່ອາດຍອມຮັບໄດ້ ແລະ ຮັບຮູ້ວ່າການລຶບລ້າງຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງເປັນຫນ້າທີ່ຂອງຫມົດທຸກຄົນ, ທ່ານ ກໍໄດ້ຮຽກຮ້ອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຈົ່ງໄດ້ພ້ອມກັນເອົາໃຈໃສ່ຄົ້ນຄວ້າປະກອບຄຳເຫັນຕໍ່ຮ່າງແຜນດໍາເນີນງານດັ່ງກ່າວແນ່ໃສ່ຮັບປະກັນໃຫ້ມີເນື້້ອໃນສົມບູນກວ່າເກົ່າ.

.ໃນກອງປະຊຸມຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ກໍໄດ້ຮັບຟັງການນຳສະເຫນີກ່ຽວກັບຮ່າງແຜນດຳເນີນງານແຫ່ງຊາດເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ທີ່ສະເຫນີໂດຍທ່ານຫົວຫນ້າກອງເລຂາ ຄກມຊ ເຊິ່ງເນື້້ອໃນແຜນດຳເນີນງານດັ່ງກ່າວ ປະກອບດ້ວຍ 6 ພາກ ຄື: ພາກທີ 1 ເວົ້າເຖິງສະພາບຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງໃນໂລກ ແລະ ໃນ ສປປ ລາວ, ພາກທີ 2 ເວົ້າເຖິງເນື້ອໃນແຜນງານຳເນີນງານຊາດກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງໃນ ສປປ ລາວ, ພາກທີ 3 ເວົ້າເຖິງແຫລ່ງງົບປະມານໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ພາກທີ 4 ການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ພາກທີ 5 ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ, ພາກທີ 6 ມາດຕະການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. ບັນດາຜູ້ແທນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກໍ່ໄດ້ເອົາໃຈຄົ້ນຄວ້າປະກອບຄຳເຫັນຢ່າງກົງໄປກົງມາ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຄຳເຫັນຕໍ່ພາກເນື້ອໃນຂອງແຜນດຳເນີນງານ ຊຶ່ງຖືວ່າເປັນພາກສຳຄັນ ແລະ ຕິດພັນກັບວຽກງານຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນ. ແຜນດຳເນີນງານແຫ່ງຊາດເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມຮຸນແຮງສະບັບນີ້ ເມື່ອຮ່າງສຳເລັດ ແລະ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາໂດຍລັດຖະບານແລ້ວ ກໍຈະເປັນເອກະສານທີມີປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ບັນດາບັນດາຂະແຫນງການຕ່າງໆ ນຳໄປຜັນຂະຫຍາຍເຂົ້າເປັນແຜນງານ ແລະ ໂຄງການເພື່ອນຳໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງເຂົ້າໃນປ້ອງກັນເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງໃນຂະແຫນງການ, ທ້ອງຖິ່ນ ກໍຄືໃນຊຸມຊົນ, ຄອບຄົວ ແລະ ສະຖານທີ່ສະທາລະນະ ກ້າວໄປເຖິງເຮັດໃຫ້ປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ໃນສັງຄົມລາວຄ່ອຍຫມົດໄປ ແລະ ກາຍເປັນສັງຄົມທີ່ມີແຕ່ຄວາມສະເຫມີພາບຍິງ-ຊາຍທີ່ປາສະຈາກການຈຳແນກ ແລະ ບໍ່ໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ.