ກອງເລຂາ ຄກມຊ ສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າແມ່ຍິງ ໃນ 6 ເດືອນ ສົກຕົ້ນປີ 2013-2014

altໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 20 ກຸມພາ 2014 ກອງເລຂາ ຄະນະກຳມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າ ຂອງແມ່ຍິງແຫ່ງຊາດ(ຄກມຊ) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສະຫຼຸບລາຍງານຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງສຳລັບ 6 ເດືອນ ຕົ້ນສົກປີ 2013-2014, ທິດທາງແຜນການ 6 ເດືອນ ທ້າຍສົກປີ 2013-2014 ແລະ ແຜນສົກປີ 2014-2015 ຂຶ້ນ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ນາງ ຈັນໂສດາ ພອນທິບ ຫົວໜ້າກອງເລຂາ ຄກມຊ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ມີບັນດາຫົວໜ້າພະແນກ, ຮອງພະແນກຄວາມກ້າວໜ້າແມ່ຍິງ, ວຽກແມ່ ແລະ ເດັກ ຈາກກະຊວງ, ອົງການ, ຫົວໜ້າຫ້ອງການຄວາມກ້າວໜ້າແມ່ຍິງ, ວຽກແມ່ ແລະ ເດັກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ພະນັກງານຂອງກອງເລຂາ ຄກມຊ ເຂົ້າຮ່ວມລວມທັງໝົດ 47 ຄົນ ຍິງ 40 ຊາຍ 07 ຄົນ.

ພາຍຫຼັງທີ່ທ່ານ ນາງ ຈັນໂສດາ ພອນທິບ, ຫົວໜ້າກອງເລຂາ ຄກມຊ ກ່າວເປີດກອງປະຊຸມຢ່າງເປັນທາງການ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານກ່ຽວກັບຜົນສຳເລັດຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວຂອງ ຄກມຊ ໃນໄລຍະ 6 ເດືອນຜ່ານມາ ຊຶ່ງມີຫຼາຍດ້ານທີ່ພົ້ນເດັ່ນ ເປັນຕົ້ນ: ໄດ້ປັບປຸງຄືນໃຫມ່ພາລະບົດບາດການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ຄກມ ຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ້ນເມືອງ ຕາມແຈ້ງການສະບັບເລກທີ 05/ຄປກລ ລົງວັນທີ 20 ທັນວາ 2013 ກ່ຽວກັບການໂຮມຫ້ອງການຄະນະກຳມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງແຫ່ງຊາດ ແລະ ຫ້ອງການຄະນະກຳມາທິການເພື່ອແມ່ແລະເດັກແຫ່ງຊາດ ເຂົ້າເປັນກອງເລຂາຄະນະກຳມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ, ວຽກແມ່ແລະເດັກ ແຂວງ ແລະ ເມືອງ. ຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາໃນຫົວຂໍ້ຕ່າງໆ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ ຄກມ ຂັ້ນກະຊວງ, ອົງການ ໃນການເຊື່ອມບົດບາດຍິງ-ຊາຍເຂົ້າໃນການສ້າງນະໂຍບາຍ ຍຸດທະສາດ, ນິຕິກຳ, ແຜນການ, ແຜນງົບປະມານໃນລະດັບຊາດ ແລະ ຂະ  ແໜງການ. ສຳລັບວຽກໂຄສະນາເຜີຍ,ສ້າງຈິດສຳນຶກ ແລະ ສ້າງຂະບວນການ ກໍໄດ້ສ້າງຂະບວນເພື່ອໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ເຊັ່ນ: ຈັດຕັ້ງສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສາກົນຢຸດຕິຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ, ສ້າງຟິມສາລະຄະດີກ່ຽວກັບການຕ້ານການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍໃນຄອບຄົວ, ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງວັນສາກົນເພືື່ອຢຸດຕິຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງວັນທີ 25 ພະຈິກ, ສານຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີກ່ຽວກັບການຢຸດຕິຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງເຖິງປວງຊົນລາວ ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນສາກົນຢຸດຕິຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ ເພື່ອສ້າງຈິດສຳນຶກໃຫ້ທົ່ວສັງຄົມມີຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈ. ຄ່ຽງຄູ່ກັນນັ້ນ ກໍໄດ້ສົມທົບກັບສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນສືບຕໍ່ສຳຫຼວດເພື່ອເກັບກຳຂໍ້ມູນປະກອບໃສ່ບົດສຳຫຼວດກ່ຽວກັບການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ/ຄວາມຮຸນແຮງບົນພື້ນຖານທາງເພດ. ພ້ອມທັງໄດ້ຫັນລົງຮາກຖານເພື່ອຊຸກຍູ້  ຄກມ ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ, ການປະຕິບັດສິດສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການມອບສິດເປັນເຈົ້າໃຫ້ແມ່ຍິງໃນທຸກດ້ານ ກໍຄືວຽກງານການສ້າງຄອບຄົວ,ບ້ານ ແລະ ເມືອງພັດທະນາທີ່ຕິດພັນກັບການປະຕິບັດສິດສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ປາສະຈາກການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວ ໂດຍສະເພາະຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍຢູ່ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ, ຫົວພັນ ແລະ ບໍ່ແກ້ວ. ໄດ້ກະກຽມສ້າງຮ່າງແຜນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ສຳລັບ 2016-2020 ແລະ ລິເລີ່ມສ້າງຮ່າງບົດລາຍງານແຫ່ງຊາດ ປະຈໍາ 8-9 ກ່່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສົນທິສັນຍາ ຊີດໍ ໃນ  ສປປລາວ. ກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ຜ່ານແຜນການ ແລະ ທິດທາງຂອງວຽກງານໃນຕໍ່ໜ້າສຳລັບ 6 ເດືອນ ທ້າຍສົກປີ 2013-2014 ແລະ ແຜນການສົກປີ 2014-2015 ໂດຍໄດ້ວາງຄາດໝາຍສູ້ຊົນດັ່ງນີ້: ສືບຕໍ່ຂຽນບົດລາຍງານແຫ່ງຊາດປະຈຳໄລຍະ8-9ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສົນທິສັນຍາຊີດໍ ຢູ່ ສປປລາວໃຫ້ສຳເລັດ ເພື່ອສົ່ງໃຫ້ຄະນະກຳມະ ການຊີດໍຕາມລະບຽບການໃນທ້າຍປີ 2014, ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ແລະ ແນະນໍາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນດຳເນີນງານແຫ່ງຊາດເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ, ກະກຽມສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສາກົນເພື່ອຢຸດຕິຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ວັນທີ 25 ພະຈິກ 2014, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການສ້າງຄອບຄົວ, ບ້ານ ແລະ ເມືອງພັດທະນາຕິດພັນກັບການປະຕິບັດສິດສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະ ປາສະຈາກຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວ ໂດຍສະເພາະຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ໃຫ້ໄດ້ຈຳນວນ .... ບ້ານ ໃນ....ເມືອງ ແລະ ຮ່າງແຜນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດເພື່ອສົ່ງເສີມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ໄລຍະ 5 ປີ ຄັ້ງທີ III (2016-2020) ພາຍຫຼັງຮັບຟັງການລາຍງານບັນດາຜູ້ແທນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມກໍໄດ້ຮ່ວມກັນຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ບົດສະຫຼຸບ ແລະ ຮ່າງເອກະສານຕ່າງໆ, ຈັດຕັ້ງການປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງແຜນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ 5 ປີ ຄັ້ງທີ II (2011-2015) ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວໄດ້ດຳເນີນເປັນເວລາຄິ່ງວັນທີປິດລົງໃນເວລາ 12:00 ໂມງ.