ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງແຜນດຳເນີງານແຫ່ງຊາດ

altກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືປະກອບຄໍາເຫັນໃສ່ຮ່າງແຜນດຳເນີນງານແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການ ປ້ອງກັນ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງ ຕໍ່ເດັກໃນ ສປປ ລາວ 2014-2020 ໃນວັນທີ 17 ມີນາ 2014 ນີ້ ທີ່ໂຮງແຮມ ລາວພຣາຊາ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ນາງ ເຂັມແພງ ພົນເສນາ ລັດຖະມົນຕີປະຈຳຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ, ປະທານຄະນະກຳມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແຫ່ງຊາດ ແລະ ປະທານຄະນະ ກໍາມາທິການເພື່ອແມ່ ແລະ ເດັກແຫ່ງຊາດ, ມີບັນດາຄະນະກຳມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກແຫ່ງຊາດ, ຄະນະສະມາຊິກ ສະພາເພດຍິງແຫ່ງຊາດ, ພ້ອມດ້ວຍ ທູຕານຸທູດ, ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 82 ທ່ານ.

ທ່ານ ນາງ ເຂັມແພງ ພົນເສນາ ກ່າວວ່າ: ເພື່ອເປັນການເສີມຂະຫຍາຍຄວາມຮູ້ຕໍ່ສະພາບຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ເດັກ ທີ່ເກີດຂຶ້ນປະຈຸບັນໃນ ສປປ ລາວ ຮັບປະກັນໃຫ້ຜູ້ທີ່ຖືກເຄາະຮ້າຍໃຫ້ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງເຂົ້າເຖິງ ຂະບວນຍຸດຕິທໍາ. ໃນແຜນດຳເນີນງານແຫ່ງຊາດຈະ ເປັນແຜນງານທຳອິດຂອງ ສປປ ລາວ ໂດຍແນ່ໃສ່ການປ້ອງກັນຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ ດ້ວຍການແກ້ໄຂປັດໄຈຄວາມສ່ຽງທີ່ພາ ໃຫ້ເກີດຄວາມຮຸນແຮງທີ່ມີລັກສະນະປົກປ້ອງໂດຍປະຕິບັດໃນສິ່ງ ແວດລ້ອມຕ່າງໆເປັນຕົ້ນ: ໃນເຮືອນ, ຄອບຄົວ, ໃນໂຮງຮຽນ, ສະຖາບັນການສຶກສາ ແລະ ຊຸມຊົນ ໃນການປົກປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫລືອຜູ້ທີ່ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກຄວາມຮຸນແຮງພ້ອມທັງຮັບປະກັນໃຫ້ ຜູ້ກະທຳຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ ໄດ້ຖືກລົງໂທດຕາມລະບຽບກົດໝາຍໂດຍຄຳນຶງເຖິງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດ, ໃນກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກັບຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາໃສ່ຮ່າງແຜນດຳ ເນີນງານແຫ່ງຊາດຄັ້ງນີ້ຍັງຊ່ວຍຊຸກຍູ້ນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານໃນການ ຄຸ້ມຄອງສິດທິ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນສິດທິໃນການດຳລົງຊິວິດຢູ່ໃນສັງຄົມທີ່ມີການສົ່ງເສີມສິດສະ ເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ທີ່ປາສະຈາກຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ກົດຂີ່ວິໄສທັດດັ່ງກ່າວສະແດງ ອອກຈະແຈ້ງໃນແນວ ທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ລັດຖະທຳມະນູນ, ກົດໝາຍຕ່າງໆຂອງ ສປປ ລາວ, ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ, ແຜນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກໃນການບັນລຸເປົ້າໝາຍສະຫະສະວັດດ້ານການພັດທະນາ ແລະ ການ ກ້າວໄປສູ່ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ