ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການສ້າງຕົວຊີ້ວັດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສົນທິສັນຍາຊີດໍ

altຄະນະກໍາມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວຫນ້າແມ່ຍິງແຫ່ງຊາດ (ຄກມຊ) ຮ່ວມກັບອົງການ UN WOMEN ແລະ ອົງການ IWRAW ປະຈໍາອາຊີປາຊີຟິກ ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການສ້າງຕົວຊີ້ວັດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສົນທິສັນຍາຊີດໍຂຶ້ນ ໃນວັນ ທີ 8-10 ເມສາ 2014 ທີ່ໂຮງແຮມ ເມີກຽວ ວຽງຈັນ (Mercure Vientiane), ໂດຍການເປັນປະທານກ່າວເປີດກອງປະຊຸມຂອງ ທ່ານ ນາງ ຈັນໂສດາ ພອນທິບ, ຫົວຫນ້າກອງເລຂາ ຄກມຊ ແລະ ມີຜູ້ຕາງຫນ້າອົງການ UN WOMEN ແລະ IWRAW ປະຈໍາອາຊີປາຊີຟິກ, ບັນດາຫົວຫນ້າກົມ, ຮອງກົມ, ຫົວຫນ້າພະແນກອ້ອມຂ້າງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ທ່ານ ຫົວຫນ້າກອງເລຂາ ຄກມຊ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ການຈັດກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ກໍ່ເພື່ອຍົກລະດັບຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຫລັກການພື້ນຖານຂອງສົນທິສັນຍາຊີດໍ ກໍ່ຄືການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃນການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ສົ່ງເສີ່ມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ການບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍກ່ຽວກັບສິດທິຂອງແມ່ຍິງ ໂດຍນໍາໃຊ້ຂອບສົນທິສັນຍາຊີດໍ ໃນ ສປປ ລາວ, ປະເມີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສົນທິສັນຍາຊີດໍຂອງ ຄກມຊ ແລະ ບັນດາ ຄກມ ກະຊວງ ໃນການສົ່ງເສີມ ແລະ ປົກປ້ອງຄວາມສະເຫມີພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະ ສິດທິໃນການບໍ່ຖືກຈໍາແນກ ໂດຍ ໃຫ້ເຫັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດອັນດີທີ່ພົ້ນເດັ່ນ, ສ້າງຄວາມອາດສາມາດຂອງ ຄກມຊ ແລະ ບັນດາ ຄກມ ກະຊວງ ທີ່ເຮັດວຽກ ໃນຂົງເຂດວຽກງານສົ່ງເສີ່ມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ລວມທັງການຮັບປະກັນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພັນທະຂອງລັດພາຄີ ຕໍ່ສົນທິສັນຍາຊີດໍ ໂດຍເນັ້ນໃສ່ບັນຫາການໃຊ້ຄວາມຮຸ່ນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍເພດຍິງ, ກໍານົດຕົວຊີ້ວັດທີ່ເປັນເອກະພາບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສົນທິສັນຍາຊີດໍ ໃນ ສປປ ລາວ.