ກອງປະຊຸມສໍາມະນາ ໃນຫົວຂໍ້ ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດຕໍ່ກັບວຽກງານສົ່ງເສີ່ມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງໃນ ສປປ ລາວ

altເພື່ອເປັນການເພີ່ມຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫ້ເລິກເຊິ່ງ ກ່ຽວກັບແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງ ພັກ-ລັດຕໍ່ກັບວຽກງານສົ່ງເສີມຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ໃຫ້ແກ່ບັນດາພະນັກງານທົ່ວຫ້ອງວ່າການປົກ ຄອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ດັ່ງນັ້ນ, ຄະນະກໍາມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ວຽກແມ່ແລະເດັກ ນະຄອນຫຼວງ ຈຶ່ງໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສໍາມະນາ ໃນຫົວຂໍ້ ແນວ ທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດຕໍ່ກັບວຽກງານສົ່ງເສີ່ມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງໃນ ສປປ ລາວ ຂຶ້ນ

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 24 ກໍລະກົດ 2014 ທີ່ຫ້ອງວ່າການປົກ ຄອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ເຊິ່ງກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບກຽດເປັນປະທານກ່າວເປີດໂດຍ ທ່ານ ສີຫຸນ ສິດທິລືໄຊ, ຮອງເລຂາພັກ, ປະທານ ຄະນະກໍາມາທິການເພື່ອແມ່ ແລະ ເດັກ ນະຄອນຫຼວງ. ໂດຍມີທ່ານ ນາງ ຈັນໂສດາ ພອນທິບ, ຫົວໜ້າກອງເລຂາ ຄະນະກໍາມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງແຫ່ງຊາດ (ກອງເລຂາ ຄກມຊ) ເຂົ້າຮ່ວມ ນອກຈາກນັ້ນ ຍັງມີ ຫົວໜ້າພະແນກ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ແລະ ວິຊາການ ຈາກບັນດາພະແນກການຕ່າງທີ່ຂືຶ້ນກັບຫ້ອງວ່າການປົກຄອງນະຄອນຫຼວງ ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 100 ທ່ານ, ຍິງ 46 ທ່ານ, ຊາຍ 54 ທ່ານ.

ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວໄດ້ດໍາເນີນໄປດ້ວຍຄວາມຟົດຟື້ນ ແລະ ມີຄວາມໝາຍ ເຊິ່ງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຟັງ ການນໍາສະເໜີຄວາມແຕກຕ່າງ ທີ່ຕັ້ງ-ພາລະບົດບາດ ຂອງສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ (ສຍລ) ແລະ ຄະນະກໍາມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງແຫ່ງຊາດ (ຄກມຊ), ແຜນດໍາເນີນງານແຫ່ງຊາດເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ ໃນ ສປປ ລາວ 2014-2020, ການຜັນຂະຫຍາຍດໍາລັດ 309/ນຍ ເຊິ່ງນໍາສະເໜີໂດຍ ທ່ານ ນາງ ສຸພອນ ວໍລະວົງ, ຫົວໜ້າກອງເລຂາ ຄກມ ນະຄອນຫຼວງ, ພ້ອມກັນນັ້ນ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ຮັບຟັງ ກ່ຽວກັບ ແນວທາງຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານໃນການສົ່ງເສີມບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ໜ້າທີ່ພື້ນຖານຂອງພັກ ໃນການສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງໃນໄລຍະໃໝ່ ເຊິ່ງນໍາສະເໜີໂດຍ ທ່ານ ນາງ ຈັນໂສດາ ພອນທິບ, ຫົວໜ້າກອງເລຂາ ຄກມຊ.