ຄະນະຜູ້ແທນ ສປປ ລາວ ສຳເລັດການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນຄັ້ງທີ 59 ຂອງຄະນະກຳມະການເພື່ອສະຖານະພາບຂອງແມ່ຍິງ ທີ່ ນິວຢອກ ສະຫະລັດອາເມລິກາ

altຄະນະຜູ້ແທນ ສປປ ລາວ ນຳໂດຍ ທ່ານ ນາງ ບັນດິດ ປະທຸມວັນ ຮັກສາການປະທານຄະນະກຳມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງແຫ່ງຊາດ ໄດ້ເດີນທາງເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນຄັ້ງທີ 59 ຂອງຄະນະກຳມະການເພື່ອສະຖານະພາບຂອງແມ່ຍິງ: ເພື່ອທົບທວນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຖະແຫຼງການ ແລະ ແຜນດຳເນີນປັກກິ່ງ + 20 ທີຈັດຂຶ້ນແຕ່ ວັນທີ 9-20 ມີນາ 2015, ທີ່ ສຳນັກງານໃຫຍ່ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ນິວຢອກ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ເຊິງມີຜູ້ແທນທີ່ມາຈາກບັນດາປະເທດສະມາຊິກອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ 1.000 ອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ໃນທົ່ວໂລກ ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 8,600 ຄົນ.

ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ຈັດຂຶ້ນເປັນຄັ້ງທີ 4 ເພື່ອທົບທວນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຖະແຫຼງການ ແລະ ແຜນດຳເນີນງານປັກກິ່ງໃນຮອບ 20 ປີ ພາຍຫຼັງທີ່ຖືກໄດ້ຮັບຮອງຢູ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງໂລກຄັ້ງທີ 4 ກ່ຽວກັບແມ່ຍິງ ໃນຫົວຂໍ້“ ຄວາມສະ ເໝີພາບ, ການພັດທະນາ ແລະ ສັນຕິພາບ” ສປປ ຈີນ 1995.

ໃນວະລະກອງປະຊຸມບັນດາຜູ້ແທນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຮອງເອົາໄດ້ຮັບຮອງເອົາຖະແຫຼງການດ້ານການເມືອງເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງຄົບຮອບ 20 ປີ ຂອງກອງປະຊຸມໂລກກ່ຽວກັບແມ່ຍິງຄັ້ງທີ 4 ພ້ອມກັນນັ້ນກໍໄດ້ທົບທວນຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ ໃນການສົ່ງເສີມຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ ແລະ ກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ພ້ອມກັນຊອກຫາວິທີທາງໃນການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ເປັນສິ່ງທ້າທາຍແລະ ກາລະໂອກາດ ເພື່ອບັນລຸເປົ້າຫມາຍການພັດທະນາ,ຄວາມສະເຫມີພາບບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງແມ່ຍິງໃນຫຼັງປີ 2015; ຄ່ຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ບັນດາຜູ້ແທນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ຟັງການປະກອບຄໍາເຫັນຕ່າງໆ ຈາກຕົວແທນຂອງປະເທດສະມາຊິກອົງການສະຫະປະຊາຊາດກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຖະແຫຼງການ ແລະ ແຜນດຳເນີນງານປັກກິ່ງ. ສຳລັບ ຜູ້ແທນ ຂອງ ສປປ ລາວ ກໍໄດ້ມີໂອກາດໃນການສະເໜີກ່ຽວຜົນສຳເລັດ ແລະ  ສິ່ງທ້າທາຍໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຖະແຫຼງການ ແລະ ແຜນດຳເນີນງານປັກກິ່ງຢູ່ ສປປ ລາວ ໄລຍະ 20 ປີຜ່ານມາ ໃຫ້ບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຮັບຮູ້, ພ້ອມທັງຍົກໃຫ້ເຫັນແຜນພັດທະນາຫຼັງປີ 2015 ກ່ຽວກັບການສົ່ງເສີມຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແມ່ຍິງ ໃນ ສປປ ລາວ.

ໃນລະຫວ່າງການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ບັນດາຜູ້ແທນ ຂອງ ສປປ ລາວ ກໍໄດ້ມີໂອກາດ ພົບປະ ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນກັບຜູ້ແທນຂອງປະເທດຕ່າງໆ  ເປັນຕົ້ນ ໄດ້ພົບປະ ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນກັບ ທ່ານ ພົນໂທ ອາດຸນ ແສງສິງແກ້ວ, ລັດຖະມົນຕີວ່າກະຊວງ ພັດທະນາສັງຄົມ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງມະນຸດ ຂອງປະເທດໄທ ເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຄວາມພະຍາຍາມໃນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານການຮ່ວມມືກັນເພື່ອປ້ອງກັນຜົນກະທົບຈາກການຕ້ານການຄ້າມະນຸດ. ໄດ້ພົບປະກັບຜູ້ແທນຈາກ ປະເທດ ລິດໂທເນຍ ເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບວຽກງານຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະ ຂໍໃຫ້ປະເທດລາວສະໜັບສະໜູນໃນການລົງສະໝັກຄະນະກຳມະການຊີດໍໃນສະໄໝໜ້າ (ປີ 2015).

ກອງປະຊຸຸມ ດັ່ງກ່າວໄກ້ດຳເນີນໄປເປັນເວລາ 10 ແລະ ໄດ້ປິດລົງດ້ວຍຜົນສຳເລັດ ໃນວັນທີ 20 ມີນາ 2014.