ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຮ່າງວິໄສທັດຮອດ 2030 ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດເພື່ອຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ( 2016-2025) ແລະ ແຜນພັດທະນາເພື່ອຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ 5 ປີ ຄັ້ງທີ III (2016-2020) ຂອງ ຄກມຊ

altວັນທີ 26 ພຶດສະພາ 2015 ທີ່ຜ່ານມາ ຄະນະກຳມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປືກສາຫາລືກ່ຽວກັບຮ່າງວິໄສທັດຮອດ 2030 ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດເພື່ອຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ     (2016-2025) ແລະແຜນພັດທະນາເພື່ອຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ 5 ປີ ຄັ້ງທີ III (2016-2020) ຂຶ້ນທີ່ ໂຮງແຮມລ້ານຊ້າງ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານນາງ ບັນດິດ ປະທຸມວັນ ຮັກສາການປະທານຄະນະກຳມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງແຫ່ງຊາດ, ຮອງປະທານສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ.

ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ມີລະດັບລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການ,ຮອງຫົວໜ້າອົງການ, ຮອງເຈົ້າແຂວງ, ແລະ ຮອງເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນທີ່ເປັນປະທານ ຄກມ ກະຊວງ, ອົງການ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ,ຮອງປະທານ ຄກມ, ຄະນະ ຄກມ ບັນດາຫົວໜ້າພະແນກຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງຂອງບັນດາກະຊວງ, ອົງການ, ຫົວໜ້າຫ້ອງການກອງເລຂາ ຄກມ ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານກອງເລຂາ ຄກມຊ ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 89 ທ່ານ, ເປັນຍິງ 66 ທ່ານ ແລະ ຊາຍ23 ທ່ານ.

ໃນກອງປະຊຸມບັນດາຜູ້ແທນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຮັບຟັງການສະຫຼຸບຕີລາຄາຄືນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງຄະນະກຳມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງແຫ່ງຊາດ ໃນ 6 ເດືອນຕົ້ນສົກປີ 2014-2015 ຊຶ່ງມີຫຼາຍດ້ານທີ່ພົ້ນເດັ່ນ ເປັນຕົ້ນ ວຽກໂຄສະນາຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ຂະບວນການ ເຊັ່ນຈັດຕັ້ງຂະບວກການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສາກົນກົນຢຸດຕິຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງດ້ວຍຫຼາຍຮູບການ, ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ສົນທິສັນຍາຊີດໍ, ໂຄສະນາປູກຈິດສຳນຶກຕ້ານການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ ແລະ ເດັກຍິງ, ໄດ້ຈັດພິມເອກະສານໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ເຊັ່ນ: ແຜນດຳເນີນງານແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກໃນ ສປປ ລາວ(2014-2020),ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງວັນສາກົນຢຸດຕິຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ, ແຜນພັບທົບທວນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດງານປັກກິ່ງ+20 ໃນ  ສປປ ລາວ, ເຮັດບົດສຶກສາຄົ້ນຄວ້າລະດັບຊາດກ່ຽວກັບການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ໃນ ສປປ ລາວ. ວຽກງານສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ບຸກຄະລາກອນທີ່ເຮັດວຽກສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ກໍໄດ້ມີການປັບປຸງຄືນກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ຄກມ ໃນຂັ້ນຕ່າງໆ, ຈັດຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບລະບົບຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນທີ່ເອົາໃຈໃສ່ບົດບາດຍິງ-ຊາຍໃຫ້ ຄກມ 5 ກະຊວງຫຼັກ ແລະ ບັນດາແຂວງ ແລະ ອື່ນໆ. ຄ່ຽງຄູ່ກັນນັ້ນ ກໍໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນບາງຈຸດອ່ອນທີ່ເປັນຂໍ້ຄົງ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານດັ່ງກ່າວ ແລະ ພ້ອມທັງວາງທິດທາງ ແລະ ແຜນການ 6 ເດືອນທ້າຍສົກ 2015. ໄດ້ຮັບຟັງການນຳສະເໜີກ່ຽວກັບຜົນໄດ້ຮັບຂອງຄະນະຜູ້ແທນລາວໃນການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສະໄໝວິສາມັນຄັ້ງທີ 59 ຂອງຄະນະກຳມະການເພື່ອສະຖານະພາບຂອງແມ່ຍິງ ທີ່ນິວຢອກສະຫະລັດອະເມລິກາ ໃນກາງເດືອນ ມີນາ 2015 ຜ່ານມາ ທີ່ທົບທວນການຈັດຕັ້ງການປະຕິບັດຖະແຫຼງການ ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານປັກກິ່ງສຳລັບ 20 ປີໃນທົ່ວໂລກ ເຊິ່ງມີທັງຄວາມຄືບໜ້າ, ສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຖະແລງການ ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານປັກກິ່ງໃນຕໍ່ໜ້າ. ໄດ້ຜ່ານຮ່າງວິໄສທັດຮອດປີ 2030, ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດເພື່ອຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ໄລຍະ 10 ປີ (2016-2025) ແລະ ແຜນພັດທະນາແຫ່ງຊາດເພື່ອຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ 5 ປີ ຄັ້ງທີ III (2016-2020) ເຊິ່ງບັນຜູ້ແທນກອງປະຊຸມ ໄດ້ພ້ອມກັນຄນຄວ້າແລະປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງວິໄສທັດຮອດປີ 2030 ແລະ ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດເພື່ອຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ໄລຍະ 10 ປີ (2016-2025 ກໍຄືແຜນພັດທະນາແຫ່ງຊາດເພື່ອຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ 5 ປີ ຄັ້ງທີ III (2016-2020) ຢ່າງກົງໄປກົງມາ ແລະ ເຮັດໃຫ້ແຕ່ລະເອກະສານມີເນື້ອໃນສົມບູນຄົບຖ້ວນກວ່າເກົ່າ, ກວມເອົາວຽກງານໃນແຕ່ລະຂະແໜງການ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບທິດທາງລວມຂອງພັກ ກໍຄືແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ  VIII ຂອງລັດ ເອກະສານເຫຼົ່ານີ້ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ປັບປຸງຕາມການປະກອບຄຳເຫັນຂອງບັນດາຜູ້ແທນກອງປະຊຸມແລ້ວ ຈະໄດ້ນຳສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມຂອງລັດຖະບານເພື່ອຮັບຮອງເອົາ ແລະ ປະກາດໃຊ້.