ເຜີຍແຜ່ຜົນສໍາເລັດການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ທົບທວນຄືນຖະແຫຼງການ ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານປັກກິ່ງ +20 ໃນລະດັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.

 altໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 09 ມິຖຸນາ 2015 ຢູ່ທີ່ໂຮງແຮມລາວພລາຊາ ຄະນະກໍາມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງແຫ່ງຊາດ (ຄກມຊ) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືທົບທວນຄືນຖະແຫຼງການ ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານປັກກິ່ງ+20 ແລະ ການເຊື່ອມຜົນໄດ້ຮັບເຂົ້າໃນແຜນພັດທະນາແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ 5 ປີ ຄັ້ງທີ 3, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ນາງ ບັນດິດ ປະທຸມວັນ ຮັກສາການປະທານຄະນະກໍາມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງແຫ່ງຊາດ ຮອງປະທານສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ, ມີຜູ້ຕາງໜ້າຈາກບັນດາກະຊວງ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ບັນດາຜູ້ຕາງໜ້າຈາກອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມເຂົ້າຮ່ວມ.

 

ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານກ່ຽວກັບຜົນສໍາເລັດຂອງຄະນະຜູ້ແທນລາວໃນການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ 59 ຂອງຄະນະກໍາມະການເພື່ອສະຖານະພາບຂອງແມ່ຍິງທີ່ຈັດຂຶ້ນແຕ່ວັນທີ 09-20 ມີນາ 2015 ຢູ່ທີ່ ສໍານັກງານໃຫຍ່ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ປະຈໍານິວຢອກ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ເຊິ່ງກອງປະຊຸມຄັ້ງນັ້ນໄດ້ທົບທວນຄືນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນປະຕິບັດງານປັກກິ່ງທີ່ຮັບຮອງເອົາຢູ່ກອງປະຊຸມແມ່ຍິງໂລກຄັ້ງທີ 4 ກ່ຽວກັບແມ່ຍິງ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບວາລະກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນພິເສດຄັ້ງທີ 23 ຂອງ ສປຊ ປີ 2000 ເພື່ອສັງລວມໃຫ້ເຫັນຄວາມຄືບໜ້າ, ສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ ພ້ອມທັງພິຈາລະນາກ່ຽວກັບທິດທາງແຜນການໃນຕໍ່ໜ້າ ແລະ ຊອກຫາວິທີ ເພື່ອບັນລຸຄວາມສະເໝພາບຍິງ-ຊາຍ, ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງໃນໄລຍະ 10 ວັນຂອງກອງປະຊຸມແມ່ນໄດ້ດໍາເນີນໄໃນຫົວຂໍ໊ຕ່າງໆເຊັ່ນ ການສ້າງເສດຖະກິດໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ, ການລົງທຶນໃສ່ວຽກງານຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ, ປັບປຸງດ້ານການເມືອງ ແລະ ການດໍາລົງຊີວິດຂອງມວນຊົນ ເພື່ອບັນລຸຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ, ກົນໄກລະດັບຊາດເພື່ອຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ພາຍຫຼັງປີ 2015 ແລະ ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ. ກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ເປີດໂອກາດໃຫ້ຄະນະຜູ້ແທນທີ່ມາຈາກ ສປປ ລາວ ໄດ້ໃຊເວທີດັ່ງກ່າວ ໃນການໂຄສະນາເຜີຍແຜນະໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດຖະບານ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕົວຈິງຂອງ ຄກມຊ ໃນວຽກງານຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ ທັງເປັນໂອກາດທີ່ດີໃນການພົບປະ, ແລກປ່ຽນ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນຈາກບັນດາປະເທດຕ່າງໆ ແລະ ເປັນການຂົນຂວາຍຍາດແຍ່ງການສະໜັບສະໜູນຊ່ວຍເຫຼື່ອທື່ນຈາກສາກົນ. ນອກນັ້ນ ໃນກອງປະຊຸມຍັງປະກອບຄໍາເຫັນ ຕໍ່ຮ່າງແຜນພັດທະນາແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ 5 ປີຄັ້ງທີ 3 (2016-2020).

ໃນຕອນທ້າຍ ທ່ານປະທານກອງປະຊຸມ ໄດ້ຮຽກຮອງໃຫ້ຜູເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ພ້ອມກັນນໍາເອົາເນື້ອໃນຈິດໃຈຂອງກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ໄປຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ, ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ແລະ ເຊື່ອມສານເຂົ້າໃນວຽກງານ, ໂຄງການ ແລະ ກິດຈະກໍາຕົວຈິງ ໃນຂະແໜງການທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບ ໂດຍສ້າງໃຫ້ເປັນແຜນໄລຍະສັນ, ໄລຍະຍາວ ແລະ ຮອບດ້ານ ເພື່ອບັນລຸຕາມເປົ້າໝາຍທີ່ວາງໄວ້ ດັ່ງຄໍາຂວັນທີ່ວ່າ “ໃນທົ່ວໂລກໃຫ້ບັນລຸໄດ້ 50-50 ໃນປີ 2030 ກ້າວໄປສູ່ຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ” “planet 50-50 by 2030, step it up for gender equality”. ນອກນັ້ນ ທ່ານ ຍັງໄດ້ຮຽກຮອງໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນ ນັບທັງພາກລັດ, ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ສືບຕໍ່ໃຫ້ການຮ່ວມມື ແລະ ສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານທືນຮອນ-ວິຊາການ ຕໍ່ວຽກງານດັ່ງກ່າວ ຕໍ່ໄປ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ທົ່ວສັງຄົມ ແລະ ທົວໂລກ ກ້າວໄປສູ່ຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍແມ່ຍິງມີຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນທຸກດ້ານ ປາສະຈາກທຸກຮູບການຈໍາແນກ ແລະ ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ.