ກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລື ເພື່ອປະກອບ ຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ ໃສ່ຮ່າງບົດລາຍງານແຫ່ງຊາດ ປະຈໍາໄລຍະທີ 8 ແລະ 9 ກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ສົນທິສັນຍາ ຊີດໍ ໃນ ສປປ ລາວ

altໂດຍອີງຕາມ ມາດຕາ ທີ 18 ຂອງສົນທິສັນຍາວ່າ ດ້ວຍການລົບລ້າງ ທຸກຮູບການຈໍາແນກ ຕໍ່ແມ່ຍິງ (ຊີດໍ) ທີ່ ສປປລາວ ເປັນພາຄີ ແລະ ໃນທຸກ 4 ປີໃດ ສປປ ລາວ ຈະຕ້ອງສົ່ງບົດລາຍງານ ຄວາມຄືບໜ້າ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ສົນທິສັນຍາດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ຄະນະກໍາມະການ ຊີດໍ ສາກົນຊາບ. ດັ່ງນັ້ນ ຄະນະກໍາມະທິການ ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າແມ່ ຍິງແຫ່ງຊາດ (ຄກມຊ) ຈຶ່ງໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລື ປະກອບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນໃສ່ ຮ່າງບົດລາຍງານ

ສະບັບດັ່ງກ່າວ ຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າ ຂອງວັນທີ 15 ມິຖຸນາ 2015 ທີ່ໂຮງແຮມລ້ານຊ້າງ ເພື່ອເປັນການປຶກສາຫາລື ແລະ ແລກປ່ຽນຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ ກັບບັນດາກະຊວງ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ກ່ຽວກັບເນື້ອໃນ ແລະ ຂໍ້ມູນຕ່າງໆ ທີ່ທາງຄະນະກໍາມະທິການໄດ້ເກັບກໍາ, ສັງລວມ ແລະ ປະກອບເຂົ້າໃສ່ຮ່າງບົດລາຍງານແຫ່ງຊາດປະຈໍາໄລຍະທີ 8 ແລະ 9 ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດສົນທິສັນຍາ ຊີດໍ ໃນ ສປປ ລາວ.

          ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານ ແລະ ກ່າວເປີດກອງປະຊຸມ ຄັ້ງນີ້ໂດຍທ່ານ ນາງ ບັນດິດ ປະທຸມວັນ ຮັກສາການປະທານ ຄະນະກໍາມະທິການ ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າ ຂອງແມ່ຍິງແຫ່ງຊາດ, ຮອງປະທານ ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ. ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ມີຜູ້ຕາງໜ້າກົມສົນທິສັນຍາ ແລະ ກົດໝາຍ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ຫົວໜ້າພະແນກ ຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ, ວຽກແມ່ ແລະ ເດັກກະຊວງ, ອົງການ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ, ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດຈໍານວນ 57 ທ່ານ, ຍິງ 34 ທ່ານ, ຊາຍ 23 ທ່ານ.

          ເຊິ່ງ ສປປ ລາວ ຈະໄດ້ຈັດສົ່ງບົດລາຍງານຄວາມຄຶບໜ້າ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສົນທິສັນຍາຊີດໍ ຄັ້ງນີ້ ເປັນຄັ້ງທີ ສາມ ແລະ ບົດລາຍງານຄັ້ງນີ້ ແມ່ນກວມເອົາສອງໄລຍະຄື ໄລຍະ 8 ແລະ 9.

          ໃນກອງປະຊຸມບັນດາຜູ້ແທນ ກໍໄດ້ພ້ອມກັນຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ປະກອບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ ໃສ່ຮ່າງບົດລາຍງານ ດັ່ງກ່າວ ໂດຍລົງເລິກໃນແຕ່ລະດ້ານ ແນ່ໃສ່ຮັບປະກັນ ໃຫ້ບົດລາຍງານສະບັບນີ້ ມີເນື້ອໃນສົມບູນຄົບຖ້ວນ ທັງທາງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ ພ້ອມກັບສ່ອງແສງ ໃຫ້ເຫັນໄດ້ຄວາມຄືບໜ້າ, ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ສົນທິສັນຍາ ຊີດໍ ໃນ ສປປ ລາວ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ກໍ່ຄືການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ບົດປະກອບຄໍາເຫັນມ້ວນທ້າຍ ທີ່ຄະນະກໍາມະການ ຊີດໍ ສາກົນໄດ້ມີຄໍາເຫັນ ຕໍ່ບົດລາຍງານແຫ່ງຊາດ ປະຈໍາໄລຍະທີ 6 ແລະ 7. ພາຍ ຫຼັງສໍາເລັດການປັບປຸງ ບົດລາຍງານແຫ່ງຊາດ ປະຈໍາໄລຍະທີ 8 ແລະ 9 ຈະໄດ້ສະເໜີ ໃຫ້ລັດຖະບານເພື່ອຮັບຮອງ ແລະ ຈັດສົ່ງໃຫ້ ຄະນະກໍາມະການ ຊີດໍ ສາກົນ ໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປ.

          ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ໄດ້ຮັບທຶນການສະໜັບສະໜູນ ຈາກອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອຄວາມສະເໝີພາບ ຍິງ-ຊາຍ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ແມ່ຍິງ (UNWOMEN) ປະຈໍາ ສປປ ລາວ.