ກອງປະຊຸມເພີ່ມຄວາມຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບການຕ້ານການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງພື້ນຖານທາງເພດ ແລະ ການລິເລີ່ມສົ່ງເສີມເພື່ອປ້ອງກັນການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ ໃນ ສປປ ລາວ

ໃນຕອນເຊົ້າ ຂອງວັນທີ 19 ມັງກອນ 2017, ທີ່ ໂຮງແຮມ ເມີກຽວ ກອງເລຂາ ຄະນະກໍາມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງແຫ່ງຊາດ (ຄກມຊ) ຮ່ວມອົງການແຄສາກົນ ແລະ ສະຖານທູດອັງກິດ ຈັດກອງປະຊຸມເພີ່ມຄວາມຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບການຕ້ານການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງພື້ນຖານທາງເພດ ແລະ ການລິເລີ່ມສົ່ງເສີມເພື່ອປ້ອງກັນການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ ໃນ ສປປ ລາວ ຂຶ້ນ ໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ນາງ ຈັນໂສດາ ພອນທິບ ຫົວໜ້າ ກອງເລຂາ ຄກມຊ, H.E. Hugh EVANS ເອອັກຄະລະສະທູດ ປະຈຳ ສປປ ລາວ, Ms. Alison Rusinow ຜູ້ຊ່ວຍຜູ້ອຳນວຍການອົງການແຄຣ໌ນາໆຊາດ ມີ ຫົວໜ້າກົມ, ຮອງຫົວໜ້າກົມຈາກກະຊວງ, ອົງການ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ເຂົ້າຮ່ວມ. 

ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ຖືກຈັດຂຶ້ນເພື່ອເພີ່ມຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບວຽກງານຕ້ານການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງບົນພື້ນຖານທາງເພດ ແລະ ການສົ່ງເສີມເພື່ອປ້ອງກັນການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ ໂດຍສະເພາະພວກເຮົາຈະໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ວາເກົ່າກ່ຽວກັບຖະແຫຼງການຂອງສາກົນກ່ຽວກັບຄວາມມຸ່ງໝັ້ນເພື່ອຢຸດຕິ ຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດໃນສະພາບການຂັດແຍ່ງ. ເຊິ່ງເອກະສານທີ່ນໍາມາເຜີຍແຜ່ໃນຄັ້ງນີ້ປະກອບມີ 1. ການເກັບກໍາສະຖິຕິແຫ່ງຊາດດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ປະສົບການຊີວິດຂອງແມ່ຍິງ ປີ 2014 ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ. 2. ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍການລຶບລ້າງທຸກຮູບການຈໍາແນກຕໍ່ແມ່ຍິງ (ສົນທິສັນຍາ ຊີດໍ). 3. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ພ້ອມກັນນັ້ຍັງໄດ້ຮັບຟັງການນໍາສະເໜີສິ່ງທີ່ໄດ້ພົບເຫັນ ໃນໂຄງການແມ່ຍິງຊົນເຜົ່າຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ ໂດຍ Ms. Alison Rusinow ຜູ້ຊ່ວຍຜູ້ອຳນວຍການອົງການແຄຣ໌ນາໆຊາດ ແລະ ຖະແຫຼງການເພື່ອຢຸດຕິການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ພ້ອມທັງຄວາມເປັນມາຂອງການປະກາດໃຊ້ຖະແຫຼງການດັ່ງກ່າວ ເຊິ່ງນໍາສະເໜີໂດຍ H.E. Hugh EVANS ເອອັກຄະລະສະທູດ ອັງກິດ ປະຈຳ ສປປ ລາວ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝັດໄດ້ຮັບການເຝິກອົບຮົມກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນການເອົາລັດເອົາປຽບ ແລະ ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດ ຫຼື ການກະທໍາຜິດທາງເພດ ເຊິ່ງຄູເຝີກໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນຜົນສະທ້ອນຂອງຄວາມສໍາພັນທາງອໍານາດຕໍ່ກັບການເອົາລັດເອົາປຽບ ແລະການລວງລະເມີດທາງເພດ ແລະ ແນວຄິດກ່ຽວກັບການເອົາລັດເອົາປຽບ ແລະການລວງລະເມີດທາງເພດ ພ້ອມທັງໄດ້ຈັດກຸ່ມສົນທະນາກ່ຽວກັບເອົາລັດເອົາປຽບ ແລະການລວງລະເມີດທາງເພດ.