ກອງປະຊຸມປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງແຜນດຳເນີງານແຫ່ງຊາດເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ເດັກ (2014-2020)

altອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ, ພະແນກຄວາມກ້າວໜ້າແມ່ຍິງ ແລະ ວຽກແມ່ ແລະ ເດັກກະຊວງ ແລະ ອົງການ ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງແຜນດຳເນີງານແຫ່ງຊາດເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ເດັກ (2014-2020)

ກອງເລຂາ ຄກມຊ ສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າແມ່ຍິງ ໃນ 6 ເດືອນ ສົກຕົ້ນປີ 2013-2014

altໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 20 ກຸມພາ 2014 ກອງເລຂາ ຄະນະກຳມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າ ຂອງແມ່ຍິງແຫ່ງຊາດ(ຄກມຊ) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສະຫຼຸບລາຍງານຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງສຳລັບ 6 ເດືອນ ຕົ້ນສົກປີ 2013-2014, ທິດທາງແຜນການ 6 ເດືອນ ທ້າຍສົກປີ 2013-2014 ແລະ ແຜນສົກປີ 2014-2015 ຂຶ້ນ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ນາງ ຈັນໂສດາ ພອນທິບ ຫົວໜ້າກອງເລຂາ ຄກມຊ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ມີບັນດາຫົວໜ້າພະແນກ, ຮອງພະແນກຄວາມກ້າວໜ້າແມ່ຍິງ, ວຽກແມ່ ແລະ ເດັກ ຈາກກະຊວງ, ອົງການ, ຫົວໜ້າຫ້ອງການຄວາມກ້າວໜ້າແມ່ຍິງ, ວຽກແມ່ ແລະ ເດັກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ພະນັກງານຂອງກອງເລຂາ ຄກມຊ ເຂົ້າຮ່ວມລວມທັງໝົດ 47 ຄົນ ຍິງ 40 ຊາຍ 07 ຄົນ.

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກັບຄູອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະ ວິທະຍາໄລເອກະຊົນ ເພື່ອປະກອບຄຳເຫັນຕໍ່ຮ່າງແຜນດຳເນີງານແຫ່ງຊາດເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ

altເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ຮ່າງແຜນດຳເນີນງານແຫ່ງຊາດເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງໃຫ້ມີເນື້ອໃນຄົບຖ້ວນສົມບູນ ແລະ ແທດເຫມາະກັບແຕ່ລະຂະແຫນງການໃນການນຳໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງຂຶ້ນ ໃນວັນທີ 8 ມັງກອນ 2014, ກອງເລຂາ ຄະນະກໍາມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ກັບຄູອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະ ວິທະຍາໄລເອກະຊົນເພື່ອປະກອບຄໍາຄິດຕໍ່ຮ່າງແຜນດໍາເນີນງານແຫ່ງຊາດ ເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ລຶບລ້າງ ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງໃນ ສ ປ ປ ລາວ (2014-2020) ຂຶ້ນ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ນາງ ຈັນໂສດາ ພອນທິບ, ຫົວໜ້າກອງເລຂາ ຄະນະກໍາມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງແຫ່ງຊາດ ແລະ ປະທານຮ່ວມ ຂອງທ່ານ ຮສ ແກ້ວອຸດົມ ແສນສະຫວັດ, ຮອງຄະນະບໍດີ,ຄະນະພັກມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ເລຂາພັກຮາກຖານ ຄະນະວິສະວະກໍາສາດ.

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືປະກອບຄຳເຫັນຕໍ່ຮ່າງແຜນດຳເນີງານແຫ່ງຊາດເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ

altປະຕິບັດຕາມພັນທະຂອງ ສປປລາວ ຕໍ່ສົນທິສັນຍາສາກົນ ຊີດໍ ກໍຄື ຖະແຫລງການວ່າດ້ວຍການ ລຶບລ້າງຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ສົນທິສັນຍາສາກົນທີ່ກ່ຽວພັນເຖິງສິດທິຂອງແມ່ຍິງ ຄະນະກຳມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວຫນ້າຂອງແມ່ຍິງແຫ່ງຊາດ ຈຶ່ງໄດ້ຮ່າງແຜນດຳເນີນແຫ່ງຊາດເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງໃນ ສປປ ລາວ ແຕ່ປີ 2014-2020 ຂຶ້ນ ເພື່ອນຳໃຊ້ເປັນເອກະສານ ພື້ນຖານໃຫ້ບັນດາຂະແຫນງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ນຳໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເຂົ້າໃນການປ້ອງກັນ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ.

  • ການປ້ອງກັນ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍແມ່ນໜ້າທີ່ຂອງໝົດທຸກ ຄົນ.

  • ອອກແຮງປ້ອງກັນ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ.

  • ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈສ້າງຄອບຄົວ, ບ້ານ ແລະ ເມືອງ ພັດທະນາຕິດພັນກັບການປະຕິບັດສິດສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະ ປາສະຈາກການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວໂດຍສະເພາະຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ.
  • ນ້ຳໃຈວັນສາກົນຢຸດຕິຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ວັນທີ 25 ພະຈິກ ໝັ້ນຍືນ!
  • ຕັດສິນໃຈປະຕິບັດສິດສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະ ລຶບລ້າງທຸກຮູບການຈຳແນກຕໍ່ແມ່ຍິງ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ.