ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການສ້າງຂອບວຽກໃນການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນແຜນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ 5 ປີ ຄັ້ງທີ II (2011-2015)

altໃນວັນທີ 14-15 ມິຖຸນາ 2012 ຄະນະກຳມາທິການ ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການສ້າງຂອບວຽກໃນການ ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນແຜນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ 5 ປີ ຄັ້ງທີ (2011-2015), ທີ່ ຣີສອດ ນາປ່າກວາງ, ແຂວງ ວຽງຈັນ,  ໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ນາງ ຈັນດີ ປັນແກ້ວ ຫົວໜ້າກອງເລຂາ ຄະນະກຳມາທິການ ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ທ່ານ ນາງ ຊາຣາ ຜູ້ປະສານງານໂຄງການອົງການ UN Women ຫ້ອງການຂົງເຂດອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້, ປະຈຳບາງກອກ;

ກອງປະຊຸມກາງສະໄໝ ຄກມຊ ເພື່ອທົບທວນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງປະຈຳ 6 ເດືອນຕົ້ນສົກປີ 2011-12, ແຜນການ6ເດືອນທ້າຍສົກປີ 2011-12 ແລະແຜນການເຄື່ອນໄຫວສົກປີ 2012-13

aໃນວັນທີ 25 ພຶດສະພາ 2012, ທີ່ສູນຮ່ວມືສາກົນ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ (ICTC), ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດຈັດກອງປະຊຸມກາງສະໄໝ ຄະນະກຳມາທິການ ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າ ຂອງແມ່ຍິງແຫ່ງຊາດ ເພື່ອທົບທວນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງປະຈຳ6ເດືອນຕົ້ນສົກປີ2011-12,ແຜນການ6ເດືອນທ້າຍສົກປີ2011-12ແລະແຜນການເຄື່ອນໄຫວສົກປີ2012-13 ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ນາງ ເຂັມແພງ ພົນເສນາ ລັດຖະມົນຕີປະຈຳຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ, ປະທານຄະນະກຳມາທິການ ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງແຫ່ງຊາດ

ກອງປະຊຸມວິທະຍາສາດ

altກອງປະຊຸມວິທະຍາສາດ "ຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ໃນ ສປປ ລາວ "ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນແມ່ຍິງສາກົນ 8 ມີນາ "ເຊື່ອມໂຍງກັບເດັກຍິງ ເພື່ອເປັນແຮງຊຸກຍູ້ໄປສູ່ອານາຄົດທີ່ສົດໃສ" (ກຳລັງປັບປຸງ)

ກອງປະຊຸມລະດັບລັດຖະມົນຕີຄັ້ງທີ 3 ຂອງບັນດາປະເທດບໍ່ຮ່ວມກຸ່ມກ່ຽວກັບການສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ

altທ່ານ ນາງ ເຂັມແພງ ພົນເສນາ, ລັດຖະມົນຕີປະຈຳຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ, ປະທານຄະນະກຳມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງແຫ່ງຊາດ, ເຂົ້າຮ່ວມ ກອງປະຊຸມລະດັບລັດຖະມົນຕີຄັ້ງທີ 3 ຂອງບັນດາປະເທດບໍ່ຮ່ວມກຸ່ມ ກ່ຽວກັບການສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງລະຫວ່າງວັນທີ 13-14 ກຸມພາ 2012, ທີ່ ນະຄອນຫຼວງ ໂດຮາ, ລັດ ກາຕາ

  • ການປ້ອງກັນ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍແມ່ນໜ້າທີ່ຂອງໝົດທຸກ ຄົນ.

  • ອອກແຮງປ້ອງກັນ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ.

  • ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈສ້າງຄອບຄົວ, ບ້ານ ແລະ ເມືອງ ພັດທະນາຕິດພັນກັບການປະຕິບັດສິດສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະ ປາສະຈາກການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວໂດຍສະເພາະຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ.
  • ນ້ຳໃຈວັນສາກົນຢຸດຕິຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ວັນທີ 25 ພະຈິກ ໝັ້ນຍືນ!
  • ຕັດສິນໃຈປະຕິບັດສິດສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະ ລຶບລ້າງທຸກຮູບການຈຳແນກຕໍ່ແມ່ຍິງ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ.